Functiefamilie : Administratief & Secretarieel
Functienaam : Administratief medewerker F
Niveau :  9

 

1. Typering Functiefamilie

De functies binnen deze familie worden gekenmerkt door de ondersteunende taken ten behoeve van de primaire of ondersteunende processen met een administratief en/of inhoudelijk karakter. Inhoudelijk kunnen de activiteiten van vakgebied verschillen. De functies kunnen ook gericht zijn op secretariële taken, zoals afspraken en agendabeheer, notuleren en het leveren van operationele en organisatorische ondersteuning bij vergaderingen en bijeenkomsten.

2. Functierange Administratief & Secretarieel

Administratief medewerker F
Administratief medewerker E
Administratief medewerker D
Administratief medewerker C
Administratief medewerker B
Administratief medewerker A
Secretaresse B
Secretaresse A

3. Resultaatgebieden van de functie

Het betreft een functie waarbij overwegend sprake is van:- het beheren en inrichten van meerdere qua aard verschillende complexe administraties- het leveren van ondersteuning op een complex(e) afdeling, vakgebied of aandachtsgebied

1. Beheerde administraties

 • beheert administraties
 • toetst en interpreteert regels en regelgeving
 • bewerkt en verstrekt gegevens en overzichten uit de administraties
 • genereert specifieke overzichten
 • stelt onderdelen van verantwoordingsdocumenten op
 • rappelleert over tijdigheid en wijze van aanlevering van gegevens
 • doet voorstellen ter verbetering van administraties

2. Ondersteuning op een bepaalde afdeling, vakgebied of aandachtsgebied

 • adviseert over aangelegenheden betreffende de afdeling, vakgebied of aandachtsgebied
 • stelt verantwoordingen, overzichten en rapporten samen
 • voert (project)werkzaamheden en / of beleid uit op het terrein van een bepaald vakgebied
 • beoordeelt aanvragen met betrekking tot een bepaald vakgebied

3. Uitgebracht advies op het terrein van inrichting en beheer van complexe administraties

 • adviseert over de inrichting van complexe administraties en bedrijfsvoering
 • adviseert over koppelingen met andere administraties
 • bewaakt administratieve procedures
 • signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen

 

4. Opleiding en ervaring

 • HBO
 • Gemiddelde ervaring