unctiefamilie : Beleid & Advies
Functienaam : Adviseur A
Niveau : schaal 9

1. Typering Functiefamilie

De functies in de familie Beleid & Advies worden gekenmerkt door het adviseren van het management en het bestuur over het te voeren beleid en / of het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vastgesteld beleid.

2. Functierange

Adviseur F
Adviseur E
Adviseur D
Adviseur C
Adviseur B
Adviseur A

3. Resultaatgebieden van de functie

Het betreft een functie waarbij overwegend sprake is van:- het leveren van een bijdrage aan advisering met betrekking tot minder complexe vraagstukken- advisering binnen een politiek bestuurlijk krachtenveld van lagere complexiteit

1. Bijdrage aan (beleids)advies op een aandachtsgebied

 • volgt ontwikkelingen
 • stelt inhoudelijke adviezen op aan de hand van wet- en regelgeving
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van voorstellen, plannen en notities

2. Uitgevoerd beleid

 • organiseert en coƶrdineert mede activiteiten
 • bereidt (beleids)uitvoering voor, zoals het opstellen van verordeningen en / of regelingen en / of maatregelen en /of contracten e.d.

3. Geƫvalueerd beleid

 • toetst de naleving van regelgeving e.d.
 • signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan

4. Behandelde juridische aangelegenheden

 • behandelt bezwaar- en beroepschriften
 • vertegenwoordigt de gemeente bij juridische procedures

4. Opleiding en ervaring

 • HBO opleiding
 • Enige ervaring