Functiefamilie : Beleid & Advies
Functienaam : Adviseur C
Niveau : schaal 10a

1. Typering Functiefamilie

De functies in de familie Beleid & Advies worden gekenmerkt door het adviseren van het management en het bestuur over het te voeren beleid en / of het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vastgesteld beleid.

2. Functierange

Adviseur F
Adviseur E
Adviseur D
Adviseur C
Adviseur B
Adviseur A

3. Resultaatgebieden van de functie

Het betreft een functie waarbij overwegend sprake is van:- advisering met betrekking tot complexe en minder complexe vraagstukken- advisering met betrekking tot tactische en operationele aangelegenheden voor de middellange en / of korte termijn- advisering binnen een politiek bestuurlijk krachtenveld van geringe complexiteit

1. (Beleids)advies op een aandachtsgebied

 • verricht onderzoek, volgt en evalueert ontwikkelingen
 • ontwikkelt voorstellen, plannen, notities en scenario’s
 • adviseert op het aandachtsgebied

2. Uitgevoerd beleid

 • organiseert en coördineert activiteiten
 • draagt zorg voor de uitwerking van vastgesteld beleid in concrete verordeningen en / of regelingen en / of maatregelen en /of contracten e.d.

3. Geëvalueerd beleid

 • formuleert meetbare beleidsresultaten
 • monitoort de voortgang
 • toetst de naleving van regelgeving e.d.
 • signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan
 • draagt zorg voor de evaluaties en rapportages en doet aanbevelingen voor toekomstig beleid

4. Behandelde juridische aangelegenheden

 • behandelt bezwaar- en beroepschriften
 • vertegenwoordigt de gemeente bij juridische procedures

4. Opleiding en ervaring

 • HBO opleiding met ruime ervaring OF
 • WO opleiding met enige ervaring