Functiefamilie : Projectmanagement
Functienaam : Assistent projectmanager
Niveau : 10

 

1. Typering Functiefamilie

Functies in de familie projectmanagement worden gekenmerkt door het projectmatige karakter van de onderliggende werkzaamheden die worden gemanaged. Vanuit dit projectmatige karakter komen de verschillende aspecten naar voren die bij deze functies kenmerkend zijn: inrichten projectorganisatie, opstellen en bewaken van planningen en toegekende budgetten, analyseren van risico’s en onzekerheden, monitoren, rapporteren en betrekken en motiveren van mensen (binnen en buiten de projecten en programma’s) et cetera en het uiteindelijk zorgdragen voor de realisatie van het project.

2. Functierange

Projectmanager E
Projectmanager D
Projectmanager C
Projectmanager B
Projectmanager A
Assistent projectmanager
Programmamanager

3.  Resultaatgebieden van de functie

1. Ondersteund projectmanagement

  • stelt de programmering en planning van projecten op
  • bewaakt de voortgang van projecten (tijd en middelen) en rapporteert hierover
  • verzorgt de voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten en bewaakt de afhandeling van actiepunten

2. Gerealiseerde deelprojecten

  • stelt een plan van aanpak op met benodigde middelen en tijd met betrekking tot de deelprojecten
  • stelt voorstellen, ontwerpen e.d. met betrekking tot deelprojecten op en adviseert de projectmanager
  • stemt af met bij de implementatie van deelprojecten betrokken partijen
  • rapporteert over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten

4. Opleiding en ervaring

  • HBO
  • Gemiddelde ervaring