Functiefamilie : Leiding
Functienaam : Manager F
Niveau :  13

1. Typering Functiefamilie

In de familie leiding staan de functies opgenomen waar structureel sprake is van vanuit een hiërarchische positie leiding geven aan activiteiten en verantwoordelijkheden c.q. aanspreekbaar zijn op het resultaat. In deze functiefamilie vallen zowel de leidinggevende functies die volledig leidinggeven en leidinggevende functies die partieel leidinggeven.

2. Functierange Leiding

Afdelingshoofd E
Afdelingshoofd D
Afdelingshoofd C
Afdelingshoofd B
Afdelingshoofd A
Manager F
Manager E
Manager D
Manager C
Manager B
Manager A

3. Resultaatgebieden van de functie

Het betreft een functie waarbij overwegend sprake is van:- het managen van een groot team / werkeenheid met voornamelijk functies waarin sprake is van beleidsontwikkeling of een hoogwaardig technisch specialisme- het betreft een team / werkeenheid op een zeer complex aandachtsgebied

1. Gemanaged team / werkeenheid

 • plant en verdeelt het werk en bewaakt de voortgang en de kwaliteit
 • begeleidt de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden
 • treedt op als eerste aanspreekpunt op het vakgebied
 • houdt functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken
 • coördineert het werkoverleg
 • adviseert over bedrijfsvoeringsaangelegenheden
 • adviseert als lid van het MT mede over afdelingsbrede aangelegenheden

2. Gerealiseerde producten en diensten van het team / de werkeenheid

 • draagt zorg voor de realisatie van de producten en diensten van het team / de werkeenheid
 • geeft richtlijnen voor het beleid van het team / werkeenheid
 • toetst adviezen van medewerkers aan het beleid
 • adviseert over de realisatie van output en producten
 • adviseert over verbeteringen ten aanzien van de realisatie

4. Opleiding en ervaring

 • WO opleiding
 • Gemiddelde ervaring