Functiefamilie : Dienstverlening
Functienaam : Medewerker dienstverlening C
Niveau : 6

1. Typering Functiefamilie

Functies in de familie dienstverlening worden gekenmerkt door het verzorgen van contacten met burgers, bedrijven en interne klanten, waaronder de behandeling van aanvragen en verzoeken waarbij door middel van afstemming met de aanvrager en/of aan de hand van interpretatie van wet- en regelgeving een advies en besluit wordt uitgebracht eventueel met bijbehorende begeleiding van trajecten.
Tot deze functiefamilie behoren ook functies die gericht zijn op interne dienstverlening, het ondersteunen van collegae binnen de eigen afdeling of van andere afdelingen en functies die gericht zijn op het geven van instructie.

2. Functierange

Medewerker dienstverlening F
Medewerker dienstverlening E
Medewerker dienstverlening D
Medewerker dienstverlening C
Medewerker dienstverlening B
Medewerker dienstverlening A
Med. facilitaire dienstverlening
Instructeur D
Instructeur C
Instructeur B
Instructeur A

3. Resultaatgebieden van de functie

1. Behandelde aanvragen

 • informeert over producten, regelingen, procedures, criteria e.d.
 • beoordeelt aanvragen en adviseert over toekenning
 • adviseert en begeleidt in- en externe klanten
 • verzorgt de administratief-procedurele afhandeling
 • bewaakt de voortgang van procedures
 • signaleert knelpunten

2. Verleende diensten

 • verstrekt informatie uit administraties
 • controleert volledigheid van stukken en / of documenten
 • registreert de klantvraag en verwijst door
 • houdt administraties bij
 • registreert klachten en zet deze uit

3. Ontvangen bezoekers

 • ontvangt bezoekers en verwijst deze door
 • houdt toezicht op de publieksruimte

4. Verzorgd telefoonverkeer

 • staat bellers te woord en verbindt door
 • neemt boodschappen aan

4. Opleiding en ervaring

 • MBO opleiding
 • Enige ervaring