Functiefamilie : Dienstverlening
Functienaam : Medewerker dienstverlening E
Niveau : 8

1. Typering Functiefamilie

Functies in de familie dienstverlening worden gekenmerkt door het verzorgen van contacten met burgers, bedrijven en interne klanten, waaronder de behandeling van aanvragen en verzoeken waarbij door middel van afstemming met de aanvrager en/of aan de hand van interpretatie van wet- en regelgeving een advies en besluit wordt uitgebracht eventueel met bijbehorende begeleiding van trajecten.
Tot deze functiefamilie behoren ook functies die gericht zijn op interne dienstverlening, het ondersteunen van collegae binnen de eigen afdeling of van andere afdelingen en functies die gericht zijn op het geven van instructie.

2. Functierange

Medewerker dienstverlening F
Medewerker dienstverlening E
Medewerker dienstverlening D
Medewerker dienstverlening C
Medewerker dienstverlening B
Medewerker dienstverlening A
Med. facilitaire dienstverlening
Instructeur D
Instructeur C
Instructeur B
Instructeur A

3. Resultaatgebieden van de functie

1. Behandelde aanvragen

  • informeert over producten, regelingen, procedures, criteria e.d.
  • beoordeelt aanvragen en adviseert over toekenning
  • stelt beschikkingen, vergunningen en overeenkomsten op
  • adviseert en begeleidt in- en externe klanten
  • verzorgt de administratief-procedurele afhandeling
  • bewaakt de voortgang van procedures

2. Uitgebracht advies

  • signaleert knelpunten en doet voorstellen ter verbetering

4. Opleiding en ervaring

  • MBO opleiding
  • Ruime ervaring