Functiefamilie : Handhaving & Toezicht
Functienaam : Medewerker handhaving & toezicht B
Niveau : 6

1. Typering Functiefamilie

De functies in de familie Handhaving & Toezicht worden gekenmerkt door het controleren van de naleving van wet- en regelgeving en het houden van toezicht.

2. Functierange

Medewerker handhaving & toezicht F
Medewerker handhaving & toezicht E
Medewerker handhaving & toezicht D
Medewerker handhaving & toezicht C
Medewerker handhaving & toezicht B
Medewerker handhaving & toezicht A

3. Resultaatgebieden van de functie

Het betreft een functie waarbij overwegend sprake is van:- controle van de naleving van voorschriften op meerdere aan elkaar verwante aandachtsgebieden- controle van de naleving van voorschriften aan de hand van specifieke richtlijnen en strikte wet- en regelgeving

1. Gecontroleerde naleving van voorschriften

  • houdt toezicht
  • controleert vergunningen en / of ontheffingen
  • signaleert tekortkomingen en overtredingen
  • spreekt de overtreder zonodig corrigerend aan
  • maakt standaard processen verbaal op
  • verricht administratieve werkzaamheden

4. Opleiding en ervaring

  • MBO opleiding
  • Enige ervaring