Functiefamilie : Kwaliteit & Control
Functienaam : Medewerker kwaliteit & control D
Niveau : schaal 12

1. Typering Functiefamilie

De functies in de familie Kwaliteit & Control worden gekenmerkt door het ontwikkelen van, adviseren over en uitvoeren van instrumenten ter bevordering van effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen, van beleids- en beheersinstrumentarium en de begrotings-, budgetterings-, planning- en controlcyclus.

2. Functierange

Medewerker kwaliteit & control E
Medewerker kwaliteit & control D
Medewerker kwaliteit & control C
Medewerker kwaliteit & control B
Medewerker kwaliteit & control A

3. Resultaatgebieden van de functie

Het betreft een functie waarbij overwegend sprake is van:- advisering met betrekking tot strategische aangelegenheden voor de lange en/ of middellange termijn- advisering binnen een complex ambtelijk en politiek bestuurlijk krachtenveld

1. Advies op het terrein van planning & control en informatie

 • verricht onderzoek, volgt en evalueert ontwikkelingen
 • vertaalt deze in voorstellen, plannen en notities
 • adviseert op het aandachtsgebied

2. Getoetste bedrijfsprocessen

 • toetst gedefinieerde doelstellingen o.a. bij tijdvakrapportages en jaarverslag
 • toetst besturingsmaatregelen (kaders, instrumenten, normen e.d.) op effectiviteit en naleving
 • ontwikkelt instrumenten ter bevordering van effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen
 • ontwikkelt kengetallen en meetgegevens
 • stelt rapportages en managementinformatie op
 • toetst naleving van regelgeving en adviezen uit de lijn

3. Uitgevoerde bedrijfsaudits

 • toetst effectiviteit en efficiency binnen bedrijfsprocessen
 • adviseert over de ontwikkeling van het beleids- en beheersinstrumentarium van de (hoofd)afdeling

4. Opleiding en ervaring

 • WO opleiding
 • Ruime ervaring