Functiefamilie : Projectmanagement
Functienaam : Projectmanager D
Niveau : 13

1. Typering Functiefamilie

Functies in de familie projectmanagement worden gekenmerkt door het projectmatige karakter van de onderliggende werkzaamheden die worden gemanaged. Vanuit dit projectmatige karakter komen de verschillende aspecten naar voren die bij deze functies kenmerkend zijn: inrichten projectorganisatie, opstellen en bewaken van planningen en toegekende budgetten, analyseren van risico’s en onzekerheden, monitoren, rapporteren en betrekken en motiveren van mensen (binnen en buiten de projecten en programma’s) et cetera en het uiteindelijk zorgdragen voor de realisatie van het project.

2. Functierange

Projectmanager E
Projectmanager D
Projectmanager C
Projectmanager B
Projectmanager A
Assistent projectmanager
Programmamanager

3.  Resultaatgebieden van de functie

Het betreft projecten waarbij overwegend sprake is van:- projecten met een hoog politiek, maatschappelijk en/of financieel-economisch afbreukrisico- projecten waarbij een groot aantal (externe) partijen/belanghebbenden betrokken is- projectrealisatie met partiele eindverantwoordelijkheid aan gemiddeld 8-12 fte

1. Voorbereide projecten

 • stelt een plan van aanpak op met benodigde middelen en tijd met betrekking tot projecten
 • stelt voorstellen, ontwerpen e.d. met betrekking tot projecten op en adviseert de opdrachtgever
 • richt de projectorganisatie in
 • draagt zorg voor samenwerkingsovereenkomsten met partijen

2. Gerealiseerde projecten

 • draagt zorg voor de opdracht binnen gestelde randvoorwaarden (GOTIK)
 • stemt af met bij de implementatie van projecten betrokken partijen
 • geeft partieel leiding aan projectmedewerkers
 • rapporteert over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten

3. Geëvalueerde projecten

 • toetst behaalde projectresultaten
 • stelt een eindverslag op met verantwoording voor gebruikte tijd en middelen

4. Opleiding en ervaring

 • WO
 • Ruime ervaring