Over ons

In één generatie ontwikkelde het dorp Zoetermeer zich tot een alom gewaardeerde woonstad met inmiddels bijna 125.000 inwoners. Een woonstad die een groene omgeving weet te combineren met een hoogwaardig stedelijk aanbod van onderwijs, cultuur en recreatie. Tijdens de onstuimige jaren van groei wist Zoetermeer haar hoge niveau van dienstverlening telkens te vernieuwen en op een hoog peil te houden. Ondernemers, inwoners en maatschappelijke instellingen creëerden zo samen met de gemeente de leef-en woonkwaliteit waar de stad inmiddels voor staat. Met recht mag Zoetermeer zich dan ook één van de aantrekkelijkste ‘Nieuwe Steden’ van Nederland noemen.

vervoersknoop in vogelvlucht

Vervoersknoop in vogelvlucht

Om de kwaliteit ook in de toekomst te kunnen blijven handhaven zal de stad goed moeten blijven inspelen op brede maatschappelijke ontwikkelingen. Om dit op vernieuwende en  innovatieve wijze te kunnen gaat de gemeente Zoetermeer door  met dat wat de gemeente groot maakte: alle ruimte en vrijheid voor pioniers en vernieuwers.

Gemeente Zoetermeer als werkgever

Als gemeente Zoetermeer werken we constant aan onze organisatie. Pioniersgeest en vernieuwingszin moet ook tot uitdrukking komen op de wijze waarop de gemeente zich organiseert en vraagt bepaalde competenties van medewerkers: een open, proactieve onderzoekende houding. We hebben oog voor wat een medewerker nu en in de toekomst voor de organisatie kan betekenen, niet enkel wat iemand hoort te weten of te kunnen. Door onze medewerkers aan te spreken op hun creativiteit en kwaliteit benutten we de aanwezige kunde en competenties optimaal. Een proces dat hier constant in beweging is. De kwaliteiten vormen het uitgangspunt voor elke werknemer en zijn de basis om te blijven groeien in het zicht van de gemeente.

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is nodig. We willen voor iedere medewerker mobiliteit en flexibiliteit om hen zo te stimuleren zijn/haar talenten te blijven ontwikkelen. Is dienstverlening helemaal jouw ding? Of ligt je hart meer bij het vinden van oplossingen voor maatschappelijke ontwikkelingen Goede ontplooiingsmogelijkheden geven meer plezier aan je werk.

Jong en oud

Diversiteit en eigen ambities zijn een pre om je eigen weg te creëren. We hebben daarbij aandacht voor medewerkers van alle leeftijden. Meebewegen met nieuwe ontwikkelingen is een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Gemeente Zoetermeer zet daarom groei in combinatie met leren centraal. We bieden diverse leervormen zoals opleidingen, trainingen en cursussen, maar ook on-the-job training. De uitdaging is om nieuwe kennis ook in de praktijk te brengen. Kortom: werken en blijven leren tegelijkertijd. Een stapje verder is de vers opgedane kennis ook te delen en gebruiken. Zo blijven wij onze werknemers stimuleren en oefenen we invloed uit op de mobiliteit en arbeidsvitaliteit van de gemeente.