Een groot deel van Zoetermeer is zo’n 50 jaar geleden gebouwd en dat vraagt de komende tijd om ‘groot onderhoud’. Daar werken we hard aan. Maar Zoetermeer denkt ook na over hoe de stad er in 2040 uit moet zien. De komende jaren bouwen we veel woningen. We spelen in op klimaatverandering, de energietransitie en op een duurzame en groene inrichting van de stad. Daar zijn we als Stadsbeheer nauw bij betrokken.

Integraal werken

Maatschappelijke ontwikkelingen en de toenemende complexiteit van projecten hebben gevolgen voor de manier waarop we werken. Zo maken we steeds meergebruik van data bij planningen en beslissingen. We experimenteren, innoveren, denken breed en zoeken nieuwe vormen van samenwerking: met onze collega’s van andere afdelingen, het bestuur en de markt. Vanuit zes clusters pakken we het onderhoud en projecten integraal op. Zo bereiden we de stad voor op een mooie toekomst.

We doen het samen met de burgers

We vinden het belangrijk om onze bewoners een stem te geven bij deze ontwikkelingen. Wij doen ons werk uiteindelijk voor hen. Bij Stadsbeheer werk je aan de kwaliteit van de leefomgeving, voor alle mensen die in Zoetermeer wonen, werken of ons bezoeken. Dat is waardevol!

Ruimte voor initiatief en ontwikkeling

Werken bij Stadsbeheer is leuk en interessant, want je ziet met eigen ogen hoe de stad zich ontwikkelt en steeds mooier wordt. Maar werken bij ons is ook goed voor jouw eigen ontwikkeling! Wij belonen zelfstandigheid, probleemoplossend vermogen en initiatief met volop mogelijkheden voor cursussen of opleidingen. Ook geven we je de ruimte om over de grenzen van je vak of de organisatie heen te kijken. Sterker nog: daar zullen we je toe stimuleren.

Wil je weten waarom mensen graag bij Stadsbeheer werken? Lees dan hieronder de verhalen van misschien wel je toekomstige collega’s!