Stageplek bij de gemeente Zoetermeer

Als student denk je natuurlijk graag na over je toekomst en wat je wil bereiken. Ook wij in Zoetermeer denken na over de toekomst van onze stad. Daarom bieden wij graag stageplekken aan.

Een gemeentelijke organisatie behandelt diverse maatschappelijke onderwerpen en heeft uiteraard veel met de politiek te maken. Onze afdelingen creëren graag ruimte voor studenten. Op verschillende niveaus kun je bij onze gemeente een snuffelstage, meeloopstage of afstudeerstage vervullen.

Solliciteren

Iedere stagiair heeft een stagebegeleider. Als stagiair ben je een volwaardige medewerker. Wij vinden het fijn als je je ook professioneel en proactief gedraagt en initiatief toont. De gemeente geeft je tijdens je stage een vergoeding om je onkosten te dekken.

Bekijk de video en ontdek verschillende stage mogelijkheden

De stage opdrachten staan vermeld op de vacaturepagina. Stageplekken vind je bij: Samenleving, Werk, Zorg en Inkomen, Stedelijke Ontwikkeling, Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, Informatie & Automatisering, Communicatie, Personeel & organisatie, Publieksplein, Financiën, Juridische Aangelegenheden, Vastgoed en Stadsbeheer en Afvalinzameling.