Zoetermeer heeft lang de luxe gehad van meer dan genoeg ruimte om de stad heen. Tegenwoordig moeten we het doen met de ruimte binnen de stadsgrenzen. We streven naar efficiënt gebruik van de grond en herontwikkeling van bestaande structuren. Daarvoor werken we samen met grondeigenaren, projectontwikkelaars, corporaties, andere overheidsdiensten en met experts op het gebied van verkeerskunde, planeconomie of groenontwerp. Ons werk is de afgelopen jaren een stuk complexer geworden. Maar ook interessanter!

Deskundigheid voor ruimte

Bij Grondzaken houden we ons bezig met alle financiële en juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Er lopen zo’n 60 projecten waarvoor onze planeconomen, contractjuristen en vastgoedspecialisten de basis hebben gelegd. Van klein tot groot, van een kinderspeelplaats van een paar duizend euro tot de miljoeneninvesteringen voor de Dutch Innovation Factory (broedplaats voor IT-ontwikkelingen zoals cyber security, e-health of smart mobility) in een voormalige margarinefabriek. Behalve gedegen kennis gebruiken zij daarbij vaardigheden als strategisch inzicht, onderhandelen met verschillende (commerciële) partijen en het kunnen overtuigen van politiek, bestuur, collega-ambtenaren en burgers. En veel kritisch inzicht om met oog voor het publieke belang vanuit inhoud te adviseren.

Ruimte voor deskundigheid

Het voldoen aan onze opdrachten – bouwen van 10.000 extra woningen, de transformatie van bestaande gebieden, een passende verkeersinfrastructuur, voldoende groen – vraagt om daadkrachtige professionals op financieel en juridisch gebied. Professionals die hun vakmanschap doorlopend aanscherpen en altijd blijven leren. Bij elk project opnieuw, want elk project is anders, stelt andere eisen en moet rekening houden met maatschappelijke veranderingen. Die ruimte geven we jou. Bij een gemeente die groot genoeg is voor indrukwekkende projecten, maar klein genoeg voor korte lijnen en rechtstreeks contact met het bestuur. Waar we nieuwsgierigheid en het vergroten van kennis met woord en daad stimuleren. Werken bij Grondzaken betekent werken aan onze ambities voor een mooie, duurzame stad en tegelijk aan die van jezelf.

Wil je horen wat collega’s vinden die al bij Grondzaken werken? Lees dan hieronder de verhalen van twee van onze medewerkers.