Sara Ferber

Netwerkregisseur veiligheid

Mijn doel als netwerkregisseur veiligheid klinkt eenvoudig: zorgen voor de openbare orde en veiligheid door te voorkomen dat jongeren afglijden richting criminaliteit en als dat toch gebeurt, zorgen dat ze zo snel mogelijk weer in het goede spoor komen. In de praktijk betekent het dat we in nauwe samenwerking met collega’s, politie, Buurtwerk, het OM en zorgpartners verschillende interventies plegen bij potentiële probleemjongeren tot 27 jaar. Naast individuele casuïstiek zoeken we ook naar bredere trends en spelen daar beleidsmatig op in. Als gemeente kunnen we het geheel goed overzien.

Meewerken of handhaven

Er zijn veel redenen waarom het met jonge mensen soms fout loopt. Echtscheidingen, problemen in de buurt, armoede, huiselijk geweld of een verstandelijke beperking. Het kan allemaal leiden tot grensoverschrijdend of zelfs crimineel gedrag. Van hinderlijk rondhangen en schoolverzuim tot inbreken in woningen of kelderboxen, alleen of in groepsverband. Als signalen hierover bij ons binnenkomen, bespreken we de casus in het team. Afhankelijk van de ernst en de bekendheid van een jongere en zijn of haar vrienden bij ons, bepalen we samen vervolgstappen. Soms is een gesprek met de jongere, zijn of haar ouders, betrokken partners en de politie al voldoende, maar zeker niet altijd. Dan maken we een integraal plan van aanpak. Ook beginnen we zelf initiatieven. Zo hebben we in een pilot geëxperimenteerd met een outreachende en vooral vasthoudende en doortastende aanpak voor jongeren die alle hulp afhouden, maar die met hun gedrag een gevaar zijn voor de openbare orde en veiligheid. Desnoods staan we tien keer aan de deur om in contact te komen! Bij deze jongeren luistert het nauw en moet je de juiste snaar raken. Wie echt niet vatbaar is voor verandering krijgt de keus: meewerken of handhaven. ‘Het boeit me niet, ik ga de gevangenis wel in’, zeggen ze dan stoer, om er vervolgens achter te komen dat dat helemaal geen leuke ervaring is.

Van buiten naar binnen

Toen ik solliciteerde zeiden vrienden tegen me: ‘Werken bij een gemeente? Dan word je ambtenaar! Niet doen!” Ik ben blij dat ik het toch gedaan heb. Het werken op het snijvlak van veiligheid en zorg vind ik erg interessant. Zoetermeer is een prettige en inspirerende organisatie om te werken. Ik kan hier beleid maken van buiten naar binnen waardoor ik het gevoel heb dat ons werk echt van betekenis is. Zoetermeer staat open voor nieuwe ideeën, er is ruimte om te experimenteren en te vernieuwen. En voor mij geldt: elke jongere die ik kan helpen om een normaal bestaan op te bouwen is er één en daarmee draag ik bij aan een veilig Zoetermeer. Met sommige jongeren onderhoud ik nog steeds contact. Dan zie ik bijvoorbeeld hoe goed ze voor zichzelf en hun eigen huis zorgen en dan ben ik echt trots. Op mijn werk, maar ook op hen.