Na de middelbare school ben ik eerst vastgoed gaan studeren en dat was niet echt mijn ding. Vervolgens stapte ik over op bestuurskunde, dat was een stuk beter. Tijdens deze studie maakte ik kennis met het openbaar bestuur en dat onderwerp boeide me echt. Voor mijn master Management van de publieke sector doe ik onderzoek naar de invloed van bewoners op agendavorming bij gemeenten en mijn functie bij het project Schaalsprong past daar heel goed bij.

Het beste idee voor Zoetermeer

De Schaalsprong gaat over de vraag hoe we Zoetermeer in de toekomst vorm gaan geven. Er spelen verschillende zaken, bijvoorbeeld de opdracht om 10.000 woningen bij te bouwen, deels in bestaand gebied. Maar ook de vergrijzing en het aanbod voor jonge mensen vragen aandacht. De opdracht is om niet alleen kwantitatief, maar vooral kwalitatief te groeien en ook wijken te revitaliseren als dat nodig is. Huizen, voorzieningen, groen… We hebben er dus een flinke klus aan en realiseren ons dat veranderingen niet lukken zonder inbreng en betrokkenheid van mensen in de stad. Daarom bedenken we verschillende manieren om met bewoners in gesprek te gaan. Mijn doelgroep bij dit gesprek met de stad zijn de jongeren. Ik ben bezig om een programma voor scholen te ontwikkelen om erachter te komen wat jonge mensen willen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze voor Zoetermeer behouden blijven. Denk aan jongerenpanels of een prijsvraag voor het beste idee voor Zoetermeer. Geweldig om vanaf het begin mee te denken over acties voor deze leuke doelgroep.

Zenuwcentrum

Samen met de strategisch adviseur, de secretaris en een collega-trainee vormen we min of meer het zenuwcentrum van de Schaalsprong. Zoetermeer is een heel open organisatie, ik kan bij iedereen terecht en ik heb veel aan de kennis van medewerkers van andere afdelingen. Ook het politieke spel krijg ik volop mee. Dat fascineert me, met alle daarbij horende gevoeligheden, of het nu over de begroting gaat of over verschillende communicatie-uitingen in de stad. Behalve dat ik op allerlei plaatsen kom – van wijkcentra tot festivals – krijg ik de ruimte en de tijd om te ontdekken op welke manier ik echt meerwaarde kan hebben voor deze stad. Mijn werk geeft me de kans om betrokken te zijn bij wat er allemaal gebeurt en voor mij als inwoner van Zoetermeer is dat dubbel interessant. Waar het ook over gaat, ik heb er altijd een beeld bij.