Kees Berkelaar

Klantmanager Werk en Inkomen

Ik heb een echte familiegeschiedenis met dit werk. Mijn opa en vader hielden zich ook met sociale dienstverlening en arbeidsvoorziening bezig, mijn opa al sinds 1929! Hij werkte in Rotterdam, daar ben ik geboren en diep in mijn hart voel ik me nog altijd een Rotterdammer. Ik heb mijn hele loopbaan bij gemeenten gewerkt, dwars door het hele land en nu dan in Zoetermeer. Met veel plezier, vooral omdat mijn functie breed is en ik mijn ervaring prima kan gebruiken.

Paradepaardje

Als klantmanager doelmatigheid houd ik me vooral bezig met de re-integratie van mensen, in ons jargon ‘klanten’ genoemd, naar werk. Klanten zijn Zoetermeerse burgers die een uitkering hebben aangevraagd of al ontvangen en burgers zonder uitkering die om hulp hebben gevraagd bij hun re-integratie naar betaalde arbeid. Ik voer intakegesprekken, maak een klantanalyse, stel een trajectplan op en zet vervolgens instrumenten in om mensen te activeren, te stimuleren en aan het werk te helpen. Samen met een klantmanager rechtmatigheid zorg ik ook voor inkomensondersteuning. Om mijn werk uit te voeren heb ik veel instrumenten tot mijn beschikking: van ons paradepaardje de Werkacademie tot werkervarings- of arbeidsritmeplekken en opleidingen. Ik regel een taalcursus als dat nodig is en zorg dat ook aan andere randvoorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld het inschakelen van kinderopvang, zorg of schuldhulpverlening, zodat de klanten al hun aandacht kunnen geven aan re-integreren en participeren. Ik wil mensen in beweging krijgen en accepteer geen flauwekul. Wat dat betreft ben ik echt Rotterdams: ik kan heel direct zijn in mijn communicatie en mensen accepteren én waarderen dat eigenlijk altijd. Tegelijk streef ik ernaar om een hoge kwaliteit te leveren. Servicegericht zijn, afspraken nakomen en oog hebben voor de hele keten. Onze aanpak werkt, van alle grote gemeenten heeft Zoetermeer al een aantal jaren de hoogste uitstroom naar werk.

Pilots en proeftuinen

Behalve dat het werk door nieuwe wetten en regels steeds verandert en ik me daarom alleen al blijf ontwikkelen, ben ik persoonlijk niet iemand die blijft ‘hangen’. Met al mijn ervaring word ik om de haverklap gevraagd voor projecten of werkgroepen en ik zeg niet snel nee. Als je invloed wilt hebben, moet je daar ook wat voor doen! Ik heb als senior medewerker een aantal coördinerende taken en coach nieuwe klantmanagers. Er kan heel veel hier, van pilots en proeftuinen tot het bijhouden van je kennis. Dat bevalt me heel goed. Bovendien stelt Zoetermeer me in staat om elk jaar een aantal maanden onbetaald verlof op te nemen, zodat ik mijn familie in Indonesië kan bezoeken. Dat betekent veel voor me. Ik ben nooit vastgeroest, heb altijd mijn eigen weg gezocht en zelf de regie over mijn werk gehouden. De ruimte daarvoor is hier heel duidelijk aanwezig, mijn initiatief wordt gewaardeerd en daarom heb ik het hier nog elke dag naar mijn zin.