Jeroen Blokker

Adviseur personeel en organisatie

De publieke sector heeft mij altijd aangetrokken, daarom ben ik bestuurs- en organisatiewetenschappen gaan studeren. Mijn functie als adviseur bij de gemeente Zoetermeer geeft me de kans om mij bezig te houden met de vele uitdagingen waar publieke professionals momenteel mee geconfronteerd worden. Zoetermeer durft daarbij te veranderen. De ruimte die mijn collega’s en ik krijgen en de combinatie van proces en inhoud maken mijn functie buitengewoon interessant.

Een nieuwe manier van organiseren

Er komt veel op P&O af. We krijgen veel uitdagende vragen en hebben daarnaast te maken met onze eigen ambities en die van de directie en het college. Ik wil deze organisatie leren flexibel in te spelen op veranderingen en veranderende wensen van stakeholders, om te werken vanuit scherpe keuzes, vanuit toegevoegde waarde en door transparant te zijn over wat we doen en waarom. Zo creëren we de juiste verwachtingen bij onze stakeholders. Daarvoor moet ook het team zichzelf verder ontwikkelen, leren om op een andere manier naar vraagstukken en beleid te kijken. Samen met stakeholders in korte cycli werken en snel feedback durven ophalen, zodat je telkens een stap kunt zetten en resultaat snel zichtbaar is. Een voorbeeld waar ik trots op ben, is de herpositionering van een aantal teams. Samen met medewerkers en andere betrokkenen in de organisatie hebben we nagedacht over de toekomst en meerwaarde die deze teams samen kunnen hebben. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een nieuwe afdeling en een nieuw programma. Wat ik het mooiste vind is de manier waarop we deze organisatieverandering vormgeven: medewerkers nemen de verantwoordelijkheid om met elkaar na te denken over de toekomst en vinden daarin hun meerwaarde voor de organisatie en de stad.

Betekenis geven aan bevlogenheid

Met mijn werk draag ik bij aan wat wij hier belangrijk vinden: bevlogen medewerkers. Dat heeft voor iedereen een eigen betekenis. Voor de een zijn autonomie en ontwikkelmogelijkheden van groot belang, een ander hecht veel waarde aan het krijgen van feedback. Ik wil dat tastbaar maken, zorgen dat zo’n onderwerp uit de hype-sfeer komt. Daarvoor is nodig dat het begrip concreet wordt, wordt gevoeld én dat we medewerkers en leidinggevenden prikkelen hierover in gesprek te gaan met elkaar. Waar krijg je energie van? Wat betekent autonomie voor jou? Het goede gesprek dus. P&O kan een waardevolle bijdrage leveren in het anders denken én doen. Door te adviseren, inspireren, het gesprek op gang te brengen en dat weten te verbinden met de juiste vervolgstappen en acties.

Ik vind het geweldig om mijn ideeën in de praktijk te kunnen brengen, te kunnen experimenteren en daar zelf ook telkens van te leren. Voor een nieuwsgierig iemand zoals ik komt wat ik nu doe heel dicht bij mijn ideale baan: werken aan de ontwikkeling van mens en organisatie in een gemeente die lef heeft.