Adviseur Bestuurlijke Tafel Wonen

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 11
  • Salaris (max) €5372,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

 

Dit is de rol

Als adviseur wonen van de Bestuurlijke Tafel ga jij je bezighouden met het vormgeven en onderhouden van de samenwerking tussen de 9 aangesloten gemeenten binnen de woningmarktregio Haaglanden en de afstemming met onze partners in de regio zoals de woningbouwcorporaties (SVH), provincie en andere partners. Je kerntaak is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het ambtelijk overleg Wonen tussen de 9 gemeenten op de regionale volkshuisvestingdossiers en de landelijke beleidsdossiers die met regionaal samenwerken te maken hebben. Je bent verantwoordelijk voor het technisch inhoudelijk ondersteunen van de gemeenten in volkshuisvestelijke dossiers, onder andere over woonruimtebemiddeling (huisvestingsverordening). Tevens ga je complexe regionale dossiers trekken, bijvoorbeeld het coördineren van gezamenlijk onderzoek, de halfjaarlijkse monitor- en aanbodrapportages, de jaarlijkse analyse van de woningbouwprogrammering voor de provincie, evaluatie van de huisvestingsverordening. Je bent voorzitter van het maandelijks ambtelijk overleg van de negen aangesloten gemeenten en ook verantwoordelijk voor het organiseren en adviseren van het overleg met de regionale corporaties.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.