Adviseur Economie

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 11
  • Salaris (max) €5372,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Nergens is de ambitie van Zoetermeer beter zichtbaar dan in de manier waarop we met elkaar aan de stad bouwen. De afgelopen jaren zijn we van groeistad naar ontwikkelstad gegaan. Met de huidige ambities om binnenstedelijk te groeien met 10.000 woningen is ook de werkgelegenheid en dus economie een belangrijk onderwerp. Het juiste bedrijf op de juiste plaats. Zorgen dat de werkgelegenheid mee kan groeien met het aantal te bouwen woningen. Voor economie in de stad is dat een uitdaging en daarin kan jij een belangrijke speler zijn.

Een goede economie is een voorwaarde voor prettig wonen, werken en leven. Een aantrekkelijke binnenstad verhoogt het woongenot en leefbaarheid. Het realiseren van een nieuwe stadswijk ‘De Entree”. Waar samenwerken de regel is met partners in de stad. Waar we kansen benoemen en benutten. Het verduurzamen, vergroenen en kwalitatief beter benutten van bedrijventerreinen zorgen voor een fijne werkomgeving. Team economie werkt vanuit deze bedoeling aan de stad Zoetermeer. Hiervoor hebben wij versterking nodig en zijn daarom op zoek naar een ervaren adviseur economie die met onderstaande aandachtsgebieden aan de slag kan:

  • Economisch programma Entree: versterken vestigingspropositie en accountmanagement voor nieuw en bestaand bedrijfsleven
  • Contact onderhouden met internationaal/groot MKB
  • Koppeling onderwijs-arbeidsmarkt i.s.m. programma kenniseconomie/ beleidsadviseur kenniseconomie
  • Dienstverlening ondernemers: ondernemerspeiling
  • Secretarisschap Bestuurlijk overleg Bouwend Nederland
  • Bijdrage leveren aan versnellen organisatiegraad op bedrijventerreinen: aansterken accountmanagement/beleid

Je krijgt de ruimte om de breedte op te zoeken en je ervaring te laten gelden. Daarnaast hechten wij ook waarde aan kennisuitwisseling en -overdracht in het team economie en kun jij daar je steentje aan bijdragen.

 

Dit zijn wij

Economie is één van de teams binnen stedelijk beleid van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Als adviseur economie ben je onderdeel van het enthousiaste team economie dat bestaat uit 2 strategische adviseurs en 5 accountmanagers voor de verschillende beleid- en bedrijventerreinen en 3 beleidsadviseurs economie. Wij hebben een goede balans van ‘nieuwe’ collega’s tot aan de ‘oude rotten in het vak’. Jij hebt de mogelijkheid om minder ervaren collega’s van kennisoverdracht te voorzien en zo mee te bouwen aan het versterken van team economie.

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.