Adviseur Geluid & Luchtkwaliteit

 • 32 - 36 uur per week
 • Schaal: schaal 11
 • Salaris (max) €5372,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Als adviseur geluid en luchtkwaliteit ligt je focus op projecten die invulling geven aan de stedelijke transformatie. Mobiliteit verandert in de stad. Zoetermeer wil ook in de toekomst een prettige en gezonde stad blijven. Een stad waar inwoners fijn kunnen wonen en volop kunnen genieten van hun leefomgeving. Hierbij spelen geluid en luchtkwaliteit een belangrijke rol. Jij kunt bij gemeente Zoetermeer hier een essentiële bijdrage aan leveren.

In de Visie Zoetermeer 2040 staat kwaliteit van de leefomgeving hoog op de agenda. Als gevolg van de ambities en een toename in (particuliere) initiatieven ziet de gemeente Zoetermeer haar projectenportefeuille groeien. Ook is er een toename van plannen van derden waarvoor de planbegeleiding en advisering moet worden gedaan. Bij al deze plannen is de wijze waarop een goede leefomgevingskwaliteit kan worden gerealiseerd een belangrijke opgave. Wij zijn op zoek naar een ervaren adviseur met de specialisaties geluid en luchtkwaliteit die de advisering op dit terrein verzorgt in samenwerking met onze huidige adviseur geluid en luchtkwaliteit. Samen met onze beleidsadviseur milieu draag je ook bij aan het beleidskader wat wordt ontwikkeld via het Omgevingsbeleid (o.a. Omgevingsprogramma en Omgevingsplan).

Je takenpakket omvat onder meer:

 • Beoordelen bestemmingsplannen (Omgevingsplan), bouwplannen, omgevingsvergunningen en verkeersplannen e.d. op het gebied van geluid en luchtkwaliteit
 • Beoordelen ruimtelijke onderbouwingen, akoestische onderzoeken (geluidbelasting op de gevel en gevelweringsonderzoeken) en luchtkwaliteitsonderzoeken
 • Bepalen van de noodzaak van nader onderzoek op het gebied van geluid en luchtkwaliteit
 • Zelf verrichten van (quickscan) onderzoeken met behulp van specifieke software (Geomilieu)
 • Vervullen van de rol van opdrachtgever voor specialistische onderzoeken op het beleidsterrein voor externe adviseurs
 • Verstrekken van informatie op het vakgebied en het afhandelen van klachten
 • Vertalen van adviezen in leesbare voorstellen en notities
 • Adviseren van het management en het bestuur
 • Ondersteunen van de bestuurlijke besluitvorming

 

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.