Je kunt solliciteren tot en met 28-09-2021

Adviseur kwaliteit Burger Servicepunt / Gemeentelijk Informatie Punt

  • 32 uur per week
  • Schaal: schaal 9
  • Salaris (max) €4048,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Als Adviseur kwaliteit Burger Servicepunt (BSP) / Gemeentelijk Informatie Punt (GIP) zorg jij samen met je collega’s van de afdelingen ervoor dat de kwaliteitsstandaard voor beide afdelingen hoog gehouden wordt. Naast de wettelijke taken als beveiligingsfunctionaris, bewaak je de interne kwaliteit voor wat betreft procedures, uitvoeringsprocessen en rechtmatigheid. .Jij analyseert, monitort en werkt verbetervoorstellen uit om de kwaliteit van de werkprocessen van het BSP en het GIP te optimaliseren. Denk aan o.a. kwaliteit telefonie, servicenormen maar ook inhoud en gedrag binnen het GIP. Je adviseert de verschillende specialisten van de diverse afdelingen op de doelmatigheid en doelgerichtheid van de controles die uitgevoerd worden. Tevens adviseer je over het eventueel bijstellen van het handboek waardedocumenten en beheert het kwaliteitshandvest. Jaarlijks pak je de zelfevaluatie op, waarin je toets of de kwaliteitsverbeteringen zijn gerealiseerd en dat de veiligheid op orde is. Regelmatig heb je contact met directe collega’s maar ook met andere afdelingen of gemeenten om de processen te kunnen blijven optimaliseren. Je rapporteert en legt verbetervoorstellen voor aan het management en informeert het college. In deze functie ben jij de schakel tussen beleid en uitvoering.  genoeg uitdaging.

 

Over de afdeling

Als afdeling Publieksplein beantwoorden wij iedere (aan)vraag via de website, telefoon, social media of aan de balie in het stadhuis. Inwoner en bedrijf staan hier centraal en worden verrast door vriendelijkheid, kwaliteit, snelheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid van onze dienstverlening. In een drietal teams staat Publieksplein voor goede informatie en e-dienstverlening op www.zoetermeer.nl. Producten en diensten van de gemeente zijn digitaal waar kan, en persoonlijk waar nodig. Op deze afdeling kun je de gemeentelijke dienstverlening naar een hoger plan tillen!

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.