Je kunt solliciteren tot en met 18-05-2022

Adviseur Ondergrond

  • 32-36 uur per week
  • Schaal: schaal 11
  • Salaris (max) €5372,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Als adviseur met aandachtsgebied ondergrond, specifiek kabels en leidingen en connectiviteit, ben jij de schakel als het gaat om de ontwikkelingen in en rondom de ondergrond. Jij bent het Zoetermeerse aanspreekpunt voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en beleidsmatige kaders. In deze verbindende positie organiseer je de samenwerking met collega’s en externe partijen. Je bent verantwoordelijk binnen het vakgebied voor de integrale programmering. Je faciliteert en organiseert de afstemming van de lange termijnplanning met nutsbedrijven, telecompartijen, woningcorporaties etc.  Je adviseert zowel procesmatig als op de inhoud. Dat betekent dat je er dus wat van mag vinden! In je functie is er ruimte om samen met de andere (beleids)adviseurs het overige beleid vorm te geven zowel strategisch als tactisch. Samen met de technisch assetspecialist Kabels en Leidingen, de toezichthouder en de geodeet vormen jullie het adviesplatform ondergrond.

Naast de adviserende en beleidsmatige rol heb je ook een centrale rol in het tijdig verlenen van vergunningen en het intrekken daarvan op basis van wettelijke kaders en regelgeving. Ook zorg je voor het uitdragen van de AVOI en BOEI en bewaak je de uitvoering hiervan. Je bent verantwoordelijk voor de basisregistratie ondergrond. Vanuit de energietransitie is een andere kijk nodig op het benutten van de ondergrond en jij coördineert en bewaakt de indelingen in de ondergrond. Denk hierbij aan grote vervangings- en investeringsopgave in het elektriciteitsnet, WKO’s, etc. De digitalisering van ‘informatie zenden’ en de daarbij benodigde voorzieningen worden vanuit deze functie gecoördineerd: Connectiviteit in de breedste zin van het woord. Je volgt de Europese en landelijke ontwikkelingen op het vlak regelgeving en datastandaardisatie voor de bodem en ondergrond, onder andere InspireWibon en BRO.

 

Dit zijn wij

Je thuisbasis is de afdeling Stadsbeheer, het cluster Strategie, Beleid en Programmeren. Het cluster vormt de verbinding tussen de bestuurlijke ambities en opgaven en de uitvoering van beheer. Hier wordt het beleid voor het beheer van de openbare ruimte en afvalinzameling ontwikkeld en wordt de meerjarenprogrammering voor de openbare ruimte gecoördineerd in nauwe samenwerking met de medewerkers van de andere clusters. Jouw werkzaamheden als adviseur ondergrond / kabels en leidingen spelen hierbij een belangrijke rol.

Over de afdeling

De missie van onze afdeling zegt genoeg: ‘Samen aan de kwaliteit van de stad werken'. Van (her)inrichting tot dagelijks beheer en service onderhoud: Stadsbeheer zorgt voor de kwaliteit van de leefomgeving. Als je op deze afdeling werkt, werk je voor alle mensen die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken. En dat is waardevol!

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.