Je kunt solliciteren tot en met 31-07-2020

Asset manager civiele techniek en kwartiermaker

  • Diploma: Bachelor - HBO
  • 36 uur per week
  • Schaal: 12
  • Salaris (max) €5814,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Wil jij bijdragen aan het ‘buitengeluk’ van 125.000 mensen én aan een nieuwe manier van werken? Met jouw technische kennis, ervaring en vernieuwende instelling kun je een brug naar de toekomst zijn. Wij geven je daarbij volop ruimte!

600 hectare verharde openbare ruimte, 2.000 kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten en keringen), 800 kilometer vuil- en schoonwaterriolen, drukriolering, pompen en gemalen. Dat zijn de assets waar het cluster civiele techniek van de afdeling Stadsbeheer bij de gemeente Zoetermeer het beheer over voert. Als asset manager ben je om te beginnen integraal verantwoordelijk voor dit cluster. Een breed terrein, denk aan:

  • Laten uitvoeren van dagelijks en grootonderhoud en tijdige vervanging op basis van technische inspecties op basis van actuele (geo)data
  • Samenwerking met andere gemeenten, overheden en marktpartijen, inclusief het afsluiten van contracten
  • De planning en de financiën, op jaarbasis en in meerjarenperspectief
  • Resultaten en werkplezier van je medewerkers en ontwikkeling van talent, kennis en vaardigheden binnen jouw team
  • Effectieve communicatie richting de burgers, bedrijfsleven, instellingen, bestuurders en collega’s

Samen met 5 andere clustermanagers bij Stadsbeheer, waaronder 2 collega asset managers, coördineer je de totale dienstverlening in de buitenruimte. Goede onderlinge afstemming en slim gebruik van data zijn daarbij onmisbaar, dus daar geef je tijd en aandacht aan. Maar jouw opdracht is nóg breder: je bent één van de kwartiermakers voor de nieuwe vormgeving van (inrichting en beheer van) het fysieke domein, waar ook de afdeling Stedelijke ontwikkeling en het Vastgoedbedrijf deel van uitmaken. Regie, dienstverlening, projectmatig werken, efficiency, samenwerking en verbinding liggen straks ten grondslag aan de manier waarop we ons werk uitvoeren, zodat we strategische vraagstukken integraal, afdelings- en concernbreed tegemoet kunnen treden. Inclusief de grote opgaven van deze tijd, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit. Kun jij in een team van specialisten een inspirerende manager én een gangmaker zijn?

Over de afdeling

De missie van onze afdeling zegt genoeg: ‘Samen aan de kwaliteit van de stad werken’. Van (her)inrichting tot dagelijks beheer en service onderhoud: Stadsbeheer zorgt voor de kwaliteit van de leefomgeving. Als je op deze afdeling werkt, werk je voor alle mensen die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken. En dat is waardevol!

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad