Je kunt solliciteren tot en met 28-08-2020

Asset manager

  • Diploma: Bachelor - HBO
  • 36 uur per week
  • Schaal: 10
  • Salaris (max) €4450,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Ben jij iemand die graag oplossingen zoekt op het gebied van onder andere huisvestingsvragen. En denk jij een rol te kunnen spelen bij knelpunten en problemen? Dan is dit de functie waar je al die tijd op zoek naar bent geweest. Neem de kans waar en solliciteer!

Het werk bij het Vastgoedbedrijf van de gemeente Zoetermeer stelt jou voor uitdagingen op diverse vlakken. 

Als assetmanager streef je naar een maximaal maatschappelijk en financieel rendement en zoek je proactief naar nieuwe kansen. Vanuit een klantgerichte instelling vertaal je huisvestingsvragen vanuit de schoolbesturen naar de juiste oplossingen. Je behandelt verzoeken van huurders voor mutaties in de vastgoedportefeuille, waarbij het kan gaan om huurbeëindiging, huurverlenging, verbouw, renovatie of nieuwbouw. Bij het oplossen van knelpunten en klachten overleg je met huurders en je betrekt daar beleidsambtenaren en andere belanghebbenden bij. Je draagt zorg voor een optimale exploitatie van het vastgoed en maakt daarvoor exploitatieberekeningen-en begrotingen. Ten behoeve van de verhuur stel je huurovereenkomsten op. Ook zorg je voor adequate onderwijshuisvesting door de leerlingentellingen en de prognoses te matchen op het aanbod. Je verkoopt vastgoed dat niet meer nodig is voor huisvesting van de doelgroepen. Aangezien klantgerichtheid belangrijk is in de functie werk je voortdurend aan de verbetering hiervan.

Over de afdeling

Het vastgoedbedrijf van de gemeente Zoetermeer beheert de totale vastgoedportefeuille van de gemeente, bestaande uit +/-260 objecten.
Het vastgoedbedrijf zorgt voor realisatie van een optimaal maatschappelijk en financieel rendement van het Vastgoed.  Belangrijk hierbij is het zo optimaal mogelijk matchen van vraag en aanbod van vastgoed en daarmee het leveren van adequate huisvesting en dienstverlening aan doelgroepen. Op jaarbasis maken zo’n 700 maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen gebruik van het vastgoed. De portefeuille is zeer divers en bevat ondermeer schoolgebouwen, kantoren, musea, bibliotheken, sportcomplexen en zwembaden.
Naast de exploitatie van de portefeuille is het Vastgoedbedrijf verantwoordelijk voor het administratieve, juridisch- en technisch beheer van de vastgoedportefeuille en beheert en onderhoudt het Vastgoedbedrijf circa 170 pompen en gemalen voor de waterhuishouding van schoon- en vuilwater in de stad. Tot slot is het Vastgoedbedrijf verantwoordelijk voor alle facilitaire processen, zowel voor het stadhuis als de andere panden. Het betreft een breed scala van diensten zoals ICT, bodediensten, vergaderservice, post, (mobiele) telefonie, schoonmaak, beveiliging, catering en toezicht.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad