Beleidsadviseur Geluid en Luchtkwaliteit

  • 32-36 uur per week
  • Schaal: schaal 11
  • Salaris (max) €5372,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

In 2040 een CO2 neutrale stad, is één van de thema’s op de agenda waar jij je mee bezig gaat houden. Je levert een significante bijdrage aan de ontwikkeling, vernieuwing en implementatie van beleid op gebied van geluid en luchtkwaliteit, zoals het actieplan geluid. Daarnaast ben je ook geïnteresseerd in de verbreding van je rol naar advisering over andere milieu thema’s zoals straling (o.a. 5G), externe veiligheid en CO2 reductie op mobiliteit. Deze thema’s zullen veel beperkter in omvang zijn in vergelijking met geluid. Ook bewaak je de samenhang met aangrenzende beleidsterreinen, zowel met andere teams binnen onze organisatie als met de Omgevingsdienst Haaglanden. Verder maak je inzichtelijk wat de beleidskeuzes zijn onder de Omgevingswet voor de verschillende milieu thema’s, stel je beleid op en bereidt in samenwerking met het team Omgevingswet voorstellen voor. 

Je blijft goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en weet deze te vertalen naar gemeentelijk beleid gericht op zowel de technische oplossingen als gedragsbeïnvloeding. Je beantwoordt o.a. moties, schriftelijke vragen, technische vragen en toezeggingen. Zowel op regionaal als op provinciaal niveau behartig jij de belangen van de gemeente in verschillende samenwerkingsverbanden en lever je een bijdrage aan visievorming, bestemmings-, omgevings- en beleidsplannen. In deze rol werk je nauw samen met de adviseur klimaatadaptatie en circulaire economie, adviseur bodem en water en de adviseur geluid en luchtkwaliteit.

 

Dit zijn wij

Je bent werkzaam in het team Stedelijk Beleid bij de afdeling Stedelijk Ontwikkeling, waarbij naast aandacht voor milieu collega’s zich integraal bezighouden met de energietransitie, groen, wonen, economie en mobiliteit. Daarmee lever je dus in een breed team een belangrijke bijdrage aan de fysieke ontwikkeling van de stad, waarbij het de uitdaging is dit in nauwe samenwerking met de collega’s vanuit het sociaal domein op te trekken. Dit alles in een informele werksfeer die gekenmerkt wordt door een gezamenlijke passie voor het werken aan de toekomst van Zoetermeer. Uiteraard is er ook nauwe samenwerking met andere teams binnen de afdeling en daarbuiten.

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.