Beleidsadviseur klimaatadaptatie en circulaire stedelijke ontwikkeling

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 11
  • Salaris (max) €5169,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

In de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is de verdere ontwikkeling van Zoetermeer als duurzame stad tussen de parken één van de centrale thema’s die de komende jaren verder handen en voeten moet krijgen bij de (her)ontwikkeling van de stad. Als Beleidsadviseur ga jij medebepalen hoe we als gemeente in kunnen spelen op klimaatverandering en minder gaan verspillen en slimmer om kunnen gaan met het (her)gebruik van grondstoffen zoals hout en beton maar ook met energie, restwarmte en water. Je werkt gebiedsgericht en integraal aan actuele thema’s in de leefomgeving, zoals duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie (hittestress, wateropvang, droogte en circulariteit). Een veelzijdige baan waarin je van toegevoegde waarde bent en een grote bijdrage kan leveren in grote gebiedsontwikkeling-vraagstukken alsook bij de ontwikkeling op gebouwniveau.

 

Je loopt met jouw kennis van de markt en de inhoud voorop en weet dit te vertalen in zowel beleidsprogramma’s als concrete projecten. Je blijft goed op de hoogte van ontwikkelingen en weet eventuele consequenties te vertalen naar ons gemeentelijk beleid. Regionaal en op provinciaal niveau behartig jij de belangen van de gemeente in verschillende samenwerkingsverbanden en lever je een bijdrage aan visievorming, bestemmings- en beleidsplannen. Je werkt samen met andere disciplines die in dit werkveld actief zijn binnen de gemeente, zoals bodem en water, gezondheid, energietransitie, groen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten en de collega’s van stadsbeheer.

 

 

 

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.