Je kunt solliciteren tot en met 06-10-2022

Beleidsmedewerker Vergunningen, Toezicht en Handhaving

  • 32 - 36 uur per week
  • Schaal: schaal 10A
  • Salaris (max) €5021,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Zoetermeer is een grote, dynamische en jonge stad in de Randstad waarin volop wordt geïnvesteerd. We staan de komende jaren voor een flinke binnenstedelijke bouwopgave. Samen gaan we aan de slag voor de stad met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.

 

Als beleidsmedewerker Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) heb je een brede en verantwoordelijke functie. Hierbij heb je dagelijks invloed op de wijze waarop de Zoetermeerse dienstverlening wordt gevormd en ontwikkel je beleid onder andere gericht op vergunningen en (juridische) handhaving. Vanzelfsprekend komen complexe of bestuurlijk gevoelige vragen bij jou terecht en rekenen we erop dat je ons daar op een goede manier doorheen loodst. Hierbij komt jouw kennis volledig tot zijn recht. Je fungeert als aanspreekpunt voor de organisatie en adviseert vooraf wat de beste strategie is over complexe of bestuurlijk gevoelige vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo), schriftelijke vragen, moties en de afhandeling van klachten. Je bent verantwoordelijk voor het vierjaarlijks VTH-beleid en voor het jaarlijks VTH-uitvoeringsprogramma. Daarnaast behoort het analyseren en adviseren over de ontwikkelingen op het gebied van onder andere de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet (Ow) tot het takenpakket. Tevens lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de afdeling.

 

Dit zijn wij

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving maakt samen met het team Openbare Orde en Veiligheid onderdeel uit van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. Voor de afdeling geldt dat er sprake is van korte lijnen en een fijne collegiale sfeer, waarbij collega’s voor elkaar klaar staan en elkaar helpen. 

Over de afdeling

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving bestaat uit 2 teams: het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid. Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (team VTH) is primair een uitvoeringsgericht team. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van vergunningverlening, het houden van (bouw)toezicht en de juridische handhaving van het overtreden van wet- en regelgeving binnen de fysieke leefomgeving. Het team Openbare Orde en Veiligheid (team OOV) is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en bestuursondersteuning ten aanzien van veiligheid en openbare orde in de stad. Binnen OOV is ook het team Handhaving gepositioneerd dat zich bezig houdt met het toezicht op de openbare ruimte etc.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.