Je kunt solliciteren tot en met 28-08-2020

Bouwinspecteur

 • Diploma: HBO
 • 32 uur per week
 • Schaal: 9
 • Salaris (max) €4008,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

De nieuwe omgevingswet is bijna een feit. Als gevolg van hiervan zijn we op zoek naar versterking van ons Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Ben jij dé bouwinspecteur die een o.a. bijdrage wil leveren aan de ambitie van Zoetermeer, solliciteer dan!

Zoetermeer heeft de ambitie binnen vijftien jaar 10.000 tot 16.000 extra woningen te bouwen, op verschillende plekken in de stad, ook in de bestaande bebouwing. Daarnaast wil de gemeente Zoetermeer bruis en evenementen in de stad stimuleren. En staan we aan de vooravond van de invoering van de Omgevingswet. Een enorme opgave, waar de 35 medewerkers van het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving de komende jaren hun handen meer dan vol aan gaan hebben. Als bouwinspecteur voer je controles uit met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van het Omgevingsrecht. En je verstrekt hierover informatie, zowel intern als extern.

Taakomschrijving
 • Controles m.b.t. naleving van wet- en regelgeving Wabo en evenementen
 • Regisseur van uit de gemeente omtrent de uitvoering
 • Meedenken, in geval van afwijkingen, over de verdere uitvoering van plannen
 • Deelname in roulatie aan 24/7 piketdienst
 • Rapporteren over illegale activiteiten (hennep, illegaal gebruik etc.)
 • Informeren juristen bij toepassing bestuursdwang, handhaven van bestuursdwang
 • Gesprekspartner gemeentelijk diensten als Stadsbeheer en Stadsontwikkeling, Wijkposten
 • Informatieverstrekking ten aanzien van regelgeving en procedures
 • Afhandeling meldingen burgers

Over de afdeling

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving bestaat uit 2 teams: het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid.

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (team VTH) is primair een uitvoeringsgericht team. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van vergunningverlening, het houden van (bouw)toezicht en de juridische handhaving van het overtreden van wet- en regelgeving binnen de fysieke leefomgeving.

Het team Openbare Orde en Veiligheid (team OOV) is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en bestuursondersteuning ten aanzien van veiligheid en openbare orde in de stad. Binnen OOV is ook het team Handhaving gepositioneerd dat zich bezig houdt met het toezicht op de openbare ruimte etc.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad