Je kunt solliciteren tot en met 31-03-2020

Business Developer Innovatieve projecten

  • Diploma: Bachelor - HBO
  • 36 uur per week
  • Schaal: 11
  • Salaris (max) €5067,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Denk jij een rol te kunnen spelen bij de ontwikkeling van de Dutch Innovation Park die bijdraagt aan de noodzakelijke groei van economie en werkgelegenheid voor de stad Zoetermeer op het gebied van IT? En is netwerken een van je sterke punten die je hiervoor zou willen inzetten? Neem de kans dan waar en solliciteer naar deze uitdagende vacature!

Zoetermeer zet met de visie en de bijbehorende uitvoeringsagenda voor het Dutch Innovation Park in op het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid van de toekomst en het aantrekken & behouden van hoogopgeleide jongeren voor de stad. 

Dit doen we door te investeren in de verdere groei van het (hoger) beroepsonderwijs op het gebied van IT, in een sterke community van gelieerde bedrijven en in een aantrekkelijk, prettig bewoonbaar gebied maken we Zoetermeer aantrekkelijk voor jonge inwoners en voor innovatieve bedrijven. Hierdoor draagt de ontwikkeling van het Dutch Innovation Park in belangrijke mate bij aan de noodzakelijke groei van economie en werkgelegenheid die past bij de groei van de stad en maakt het de stad nog aantrekkelijker voor jonge talentvolle inwoners.
We doen dit in samenwerking met de stad; inwoners, bedrijven en instellingen werken met de gemeente aan de realisatie van een aantrekkelijke campus. 

De gemeente zet stevig in op het verbeteren van het innovatiemilieu en het ondernemersklimaat voor bedrijven in Zoetermeer. Hiervoor willen we nadrukkelijker in gesprek met IT-bedrijven en onderwijsinstellingen in onze stad om goed in te kunnen spelen op hun wensen, de binding met Zoetermeer te vergroten en om nieuwe bedrijven en innovatieve projecten aan te trekken die het ICT- en innovatiecluster verder kunnen versterken.

De Business Developer Innovatieve projecten op het snijvlak van IT-bedrijvigheid en onderwijs is primair verantwoordelijk voor de realisatie van deze ambities.

De functie

  • Binnen het programma Dutch Innovation Park ben je verantwoordelijk voor het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatieve projecten die het IT-profiel verder versterkt en uitbouwt
  • Betrekt (lokale en regionale) ondernemers, onderzoeksinstellingen en onderwijs en verleidt hen tot deelname aan de ontwikkeling van het cluster en initieert met deze partijen samenwerkingsverbanden rondom specifieke vraagstukken
  • Organiseert contactmomenten en verbinding tussen deelnemers cluster
  • Je werkt nauw samen met accountmanagement voor IT-accounts binnen dit thema en geeft daarmee mede invulling aan de acquisitie van nieuwe IT-bedrijven die passen binnen het profiel van het Dutch Innovation Park en/of het innovatieve IT-cluster binnen Zoetermeer
  • Je draagt zorg voor economische en maatschappelijke impact van de diverse projecten en weet dit soepel en enthousiasmerend te verbinden aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad