Je kunt solliciteren tot en met 29-02-2020

Commissielid Erfgoed

  • Diploma: Master/doctoraal
  • n.v.t. uur per week
  • Schaal: nvt
  • Salaris (max) €nvt
Solliciteren

Jouw uitdaging

Een onafhankelijke adviseur erfgoed met bestuurlijk instinct.

Ben jij een deskundige op het gebied van erfgoed en wil je jouw deskundigheid in de praktijk brengen bij een groeiende stad? Solliciteer dan als commissielid erfgoed in Zoetermeer.

De twee adviseurs erfgoed vormen samen met de stadsbouwmeester de erfgoedcommissie, het adviesorgaan met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Erfgoedverordening Zoetermeer en het erfgoedbeleid.

Het erfgoed van Zoetermeer wordt voor een groot deel bepaald door de stedenbouw en architectuur van de groeikernperiode. We zoeken dan ook een expert in het naoorlogs erfgoed van 1945 tot heden die goed op de hoogte is van de waardering ervan. Begin 2020 zal worden gestart met een groot inventarisatie- en selectieproject van het Zoetermeerse erfgoed uit de periode 1945-1990.

In Zoetermeer adviseert de stadsbouwmeester over erfgoed- en welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook adviseert de stadsbouwmeester over ruimtelijke ontwikkelingen in de stad waar een onafhankelijk advies van toegevoegde waarde is, en over beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit.

Als erfgoeddeskundige ben je vervangend lid voor het aspect erfgoed in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft vooral een adviesrol bij grote plannen en ruimtelijk beleid met grote invloed op het stadsbeeld. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit vier leden en de stadsbouwmeester. De volgende vakdisciplines zijn vertegenwoordigd in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: architectuur, stedenbouw, landschap en cultureel erfgoed. De commissie komt doorgaans 4 tot 6 keer per jaar bijeen.

Alle plannen die te maken hebben met erfgoed en monumenten als ook de aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten komen bij de erfgoedcommissie terecht. Een verantwoordelijke adviesrol met veel ruimte voor jouw expertise. Is dat jouw ding? Dan is de functie van adviseur erfgoed jouw uitdaging.

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad