Je kunt solliciteren tot en met 12-06-2020

Gebiedsmanager / -ontwikkelaar Meerzicht

  • Diploma: Master/doctoraal
  • 32-36 uur per week
  • Schaal: 14
  • Salaris (max) €6856,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Ben jij de Gebiedsmanager die ervaring heeft met het verbeteren van een wijk op sociaal en fysiek gebied? Weet jij samen met de verschillende stakeholders tot gemeenschappelijke doelen te komen en deze te realiseren? Dan zien we graag je sollicitatie tegemoet.

Dit is de rol
Meerzicht is een van de eerste nieuwbouw wijken van Zoetermeer, gebouwd in de jaren 70. Nu ligt er een aanzienlijke sociale en fysieke verbeteropgave. Dit is gebleken na een wijk verkenning die gedaan is in 2019.  Als Gebiedsmanager ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een breed gedragen gebiedsplan in samenwerking met partners en bewoners in de wijk met als doel om aantoonbare, merkbare en zichtbare verbeteringen aan te brengen in de leef- en woonomgeving van de bewoners. Het gaat daarbij om alle mogelijke opgaven, die over het sociale, fysieke, economische of veiligheidsdomein heen gaan. Het gebiedsplan dient uitgewerkt te worden in een investeringsagenda en een uitvoeringsplan. Jij bent ook verantwoordelijk voor borging van de uitvoering.

De achteruitgang van de wijk en met name het hoogbouwgedeelte, heeft te maken met een samenspel van sociale, fysieke en economische factoren. Naast een sociale aanpak vraagt het keren van het tij in Meerzicht nadrukkelijk ook om fysieke verbeteringen die verder gaan dan alleen een ‘likje verf’. Kansen om tot fysieke verbeteringen in het hoogbouwdeel te komen zijn op dit moment de verduurzamingsopgave van de woningcorporaties (koppelkansen) en een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte (o.a. van de grote groene parkruimte). Maar ook de sociale problematiek vraagt om een stevige aanpak. Deze uitdagingen hangen met elkaar samen en vragen om een integrale gebiedsaanpak. De gebiedsaanpak in Meerzicht is een proefproject voor een integrale wijkaanpak in het kader van de op te stellen Omgevingsvisie. Als Gebiedsmanager stuur je de projectmanagers  aan die verantwoordelijk zijn voor de verschillende pijlers in het plan. 
Professionaliseringstraject voor projectmanagement in Zoetermeer
De gebiedsontwikkeling ‘Binnenstad’ valt nu nog binnen het team ‘projectmanagement’ van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Dit is een team van enthousiaste project- en gebiedsmanagers die graag willen professionaliseren. Wij zoeken een nieuwe college die het leuk vindt om hierbij te helpen. 
In 2021 wordt er binnen de gemeente Zoetermeer een projectenbureau opgericht. Het team projectmanagement van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling zal onderdeel worden van dit projectenbureau. Uiteindelijk zullen alle gemeentelijke projecten gerealiseerd worden vanuit het projectenbureau.  Vind je het leuk om mee te denken en te werken aan het professionaliseren van projectmatig werken en het delen van je kennis met collega’s binnen een projectenbureau? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad