Je kunt solliciteren tot en met 06-06-2022

Juridisch medewerker bezwaar en beroep Sociaal Domein

  • 24-36 uur per week
  • Schaal: schaal 10
  • Salaris (max) €4671,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Als juridisch medewerker behandel je bezwaarschriften die binnen het Sociaal Domein binnenkomen. De bezwaren betreffen met name besluiten op het gebied van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Wanneer een bezwaarschrift binnenkomt heb je contact met de collega’s die het besluit genomen hebben. Bij een ontvankelijk bezwaar houd je zelf de hoorzitting met de belanghebbende en/of zijn gemachtigde of nodig je belanghebbende uit voor een hoorzitting door een externe commissie. Je stelt het ambtelijk advies op en verzorgt het besluit op bezwaar. Bij toerbeurt treed je op als secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Verder behandel je alle zaken in beroep bij de rechtbank Den Haag en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Binnen de organisatie geef je juridische adviezen en neem je deel aan verschillende overleggen. Ook fungeer je als vraagbaak voor de collega’s in de uitvoering. Je levert een bijdrage aan het opstellen van verordeningen en beleidsregels.

 

Dit zijn wij

De afdeling Sociaal Domein biedt dienstverlening aan op het brede gebied van het sociale domein. Het Team Inkomen & Zekerheid is een van de uitvoerende teams binnen de afdeling. Binnen één van de vier units worden de werkzaamheden van bezwaar en beroep uitgevoerd. Juridische Zaken bestaat uit 7 medewerkers. Als gevolg van het vertrek van een collega is deze vacature ontstaan.

Over de afdeling

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een beleidsteam en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.