Je kunt solliciteren tot en met 27-09-2021

Jurist grondzaken en stedelijke ontwikkeling

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 11
  • Salaris (max) €5169,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Wil jij jouw juridische kennis inzetten én verbreden voor uitdagende ruimtelijke opgaven? Solliciteer dan als vastgoedjurist Grondzaken bij de gemeente Zoetermeer!

 

Dit is de rol

Zoetermeer heeft grote ambities op het gebied van bouwen, terwijl tegelijkertijd de ruimte schaars is. Het accent ligt daarom steeds vaker op binnenstedelijke (her)ontwikkeling, wat met zich meebrengt dat we met meer én verschillende partners te maken krijgen. Vanuit team grondzaken wordt bij deze complexe opgaven juridisch maatwerk geleverd. Binnen ruimtelijke programma’s of projecten verzorg je als jurist de (privaatrechtelijke) juridische werkzaamheden, al dan niet in samenwerking met de andere juristen in het team. Hieronder vallen alle voorkomende juridische werkzaamheden, van het opstellen en beoordelen van overeenkomsten op het gebied van publiek private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingen, koop/verkoop, erfpacht, huur, kostenverhaal etc. tot aan het adviseren over juridische vraagstukken en conflicten en het bijdragen aan contractonderhandelingen. Dit uiteraard binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving, bestaande afspraken tussen partijen en het grondbeleid van de gemeente. Verder stuur je zo nodig (externe) advocaten aan bij het voeren, voorkomen en beëindigen van gerechtelijke procedures en andere geschillen.

We zijn op zoek naar een vastgoedjurist die het huidige team bij deze opgaven kan versterken. Wil jij jouw juridische kennis, ervaring en creativiteit gebruiken voor uitdagende ruimtelijke opgaven en zo de haalbaarheid van project- en gebiedsontwikkelingen vergroten? Ben je een doortastende, maar relatiegerichte onderhandelaar? Schrijf en geef je heldere en evenwichtige adviezen? Wil je een wezenlijke bijdrage leveren aan de groei van de stad? Solliciteer dan als vastgoedjurist grondzaken bij de gemeente Zoetermeer!

 

Dit zijn wij

Meer weten over ons team en onze ambities, kijk verder op de pagina van Team Grondzaken.

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.