Je kunt solliciteren tot en met 16-02-2023

Kwaliteitsmedewerker Wmo

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 10
  • Salaris (max) €4671,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is een behoorlijk complexe wet met een minstens net zo complexe uitvoeringspraktijk. Als kwaliteitsmedewerker let je er (met een scherp oog) op dat de processen binnen het Wmo team bij de gemeente Zoetermeer doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd. Met jouw bevindingen uit de periodieke kwaliteitscontroles doe je suggesties om de kwaliteit te verbeteren. Je overlegt regelmatig met het management en het beleidsteam Wmo om op de hoogte te blijven van vernieuwing op het gebied van beleid, wetten, strategie en adviseert en ondersteunt bij de implementatie hiervan. Ook adviseer je het management op het gebied van kwaliteitsverbetering van producten, normen en processen. Vanuit jouw deskundigheid verricht je werkzaamheden op het gebied van de kwaliteit van regelgeving en wettoepassing. Je hebt een verbindende rol binnen het Sociaal Domein waarin je de medewerkers van het team Wmo adviseert en neemt deel aan overleggen van het Multi Disciplinair Team. Samen met de andere kwaliteitsmedewerkers organiseer je actualiteitendagen voor de collega’s in het Sociaal Domein. Je zorgt voor het up-to-date houden van het handboek; zodat medewerkers altijd met de juiste informatie aan de slag gaan.

 

Dit zijn wij

Team Inkomen en Zekerheid is een van de uitvoerende teams binnen de afdeling Sociaal Domein. Binnen één van de vier units worden de werkzaamheden van Kwaliteit uitgevoerd. Het onderdeel Kwaliteit bestaat uit 6 collega’s, die werken op het terrein van de Participatiewet, Jeugd en Wmo. Ook al ben je gepositioneerd binnen team Inkomen en Zekerheid werk je nauw samen met de collega’s binnen de Wmo. Verder heb je contact met interne controle, juristen, beleid, toezichthouders, procescoördinatoren en functioneel beheer.

Over de afdeling

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een beleidsteam en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.