Je kunt solliciteren tot en met 20-07-2020

Leden adviesraad Sociaal Domein gemeente Zoetermeer

  • Diploma: Master/doctoraal
  • 2 uur per week
  • Schaal: nvt
  • Salaris (max) €nvt
Solliciteren

Jouw uitdaging

Wil jij een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van Zoetermeer? Heb jij ideeën om het beleid van de gemeente verder te helpen? Wil jij het college van burgemeester en wethouders hierover gevraagd én ongevraagd adviseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als lid van de ASD heb je een aantal thema’s waarop jij, vaak met andere leden van de ASD, voortouw hebt. Je bent goed op de hoogte van wat er speelt in het lokale sociaal domein in het bijzonder op het gebied van de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet en Armoedebestrijding. Dit doe je vooral door vaak met mensen in de stad te spreken over het sociaal domein, bijvoorbeeld door het bijwonen van congressen, werkgroepen en bijeenkomsten van belangenorganisaties. Je bereidt adviezen (gevraagd en ongevraagd) voor en formuleert de concepten voor besluitvorming in de ASD. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als welzijn, individuele hulpmiddelen, aangepaste woningen, allerlei vormen van jeugdhulp, schuldhulpverlening, maar ook thema’s die er mee te maken hebben zoals wonen en veiligheid. Jouw inspanning kan dus een grote bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van Zoetermeer. Verder neem je deel aan de maandelijkse vergadering van de adviesraad die elke 2e dinsdag van de maand om 20.00 uur plaatsvindt.

Over de afdeling

Voor de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer werven wij 4 leden die met hun analytisch vermogen en sterke communicatieve vaardigheden van toegevoegde waarde zijn voor de Zoetermeerse samenleving.

De Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer (hierna: ASD) is een onafhankelijke raad, bestaande uit maximaal twaalf inwoners van Zoetermeer. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die te maken hebben met het brede sociaal domein. Alle inspanningen die worden verricht op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en aanverwante taken vallen hieronder.

De ASD, en dus haar leden, heeft goed contact met inwoners, cliëntenraden, maatschappelijke organisaties en de gemeente Zoetermeer. Op basis van deze contacten is de ASD goed op de hoogte van ontwikkelingen in het sociaal domein, en levert met haar adviezen een wezenlijke bijdrage aan het sociaal domein van Zoetermeer.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad