Je kunt solliciteren tot en met 04-10-2022

Netwerkregisseur Diversiteit en Inclusie

  • 32 uur per week
  • Schaal: schaal 11
  • Salaris (max) €5372,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is je rol

Je bent werkzaam voor het cluster Sterke Sociale Basis. Dit cluster bestaat, inclusief jijzelf, uit zes medewerkers. Het werk van dit cluster bestaat uit het opbouwen en beheren van diverse netwerken in de stad, zoals Zoetermeer voor Elkaar en de Community tegen Eenzaamheid. Samen met de partners uit deze netwerken streeft de gemeente naar een inclusieve, betrokken en vitale samenleving, waarin iedereen meedoet ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking. Jouw hoofdtaak als netwerkregisseur is om het onderwerp diversiteit & inclusie verder te brengen door middel van community building. Jij bent de regisseur van dit proces.

 

Het doel

De belangrijkste opgave is om de verschillende partijen in de stad die activiteiten uitvoeren op het gebied van diversiteit & inclusie nauwer samen te laten werken. Daarvoor wil de gemeente samen met de partijen een community vormen die staat voor een duurzame aanpak tegen discriminatie en het bevorderen van inclusie. Door middel van de community krijgen deze thema’s meer zichtbaarheid en werken alle partijen en gemeente aan één verhaal. Eén van de concrete acties is om met partijen een jaarplan te maken en activiteiten af te stemmen. De rol van de gemeente zit vooral op procesbegeleiding. Het is van belang dat de partners in de stad vanuit hun intrinsieke motivatie een bijdrage leveren, verbinding zoeken en samenwerken. Op dit moment ligt de focus van de functie specifiek op diversiteit, inclusie en een duurzame aanpak van discriminatie. De inhoud van de functie is dynamisch en taken kunnen wisselen. Je vindt het leuk en bent in staat om op meerdere terreinen binnen het Sociaal Domein beleid te ontwikkelen en te implementeren.

 

Taken

  • Regisseren en faciliteren van het netwerk diversiteit & inclusie door het plannen van bijeenkomsten, inhoudelijk uitdenken, strategisch en praktisch sturing geven.
  • Het implementeren van een community ter bevordering van diversiteit, inclusie en het tegengaan van polarisatie en discriminatie binnen de gemeente Zoetermeer.
  • Beheren van subsidieaccounts die actief zijn binnen de Sterke Sociale Basis door het onderhouden van een gezonde subsidierelatie en het maken van de juiste verbindingen. 
  • Meewerken aan- en versterken van de Sociale basis
  • Adviseren van het Managementteam, Directieraad en Bestuur

 

Dit zijn wij

Het Sociaal Domein bestaat uit drie afdelingen (Beleid, Inkomen & Zekerheid en Zorg/JGH)  De functie netwerkregisseur diversiteit en inclusie valt onder het afdelingshoofd beleid en is gepositioneerd in het team SD netwerken. In dit team werken tussen de 15-20 collega’s. Het team houdt zich bezig met de zorg- en welzijnstaken die de gemeente uitvoert op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  Het team ontwikkelt beleid, stuurt (maatschappelijke) processen, werkt aan netwerkvorming samen met de stad en is co-creator en opdrachtgever van zorg- welzijnsinstellingen. Je werkt intensief samen met collega-beleidsadviseurs en netwerkregisseurs.

Over de afdeling

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een beleidsteam en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.