Je kunt solliciteren tot en met 30-01-2022

Netwerkregisseur met aandachtsgebied Open stad

  • 24-32 uur per week
  • Schaal: schaal 10
  • Salaris (max) €4494,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

De netwerkregisseur Open Stad besteedt een groot deel van de tijd aan het warmhouden van de contacten met collega’s van verschillende afdelingen binnen de gemeente. Dit gebeurt onder andere door het structureel bij elkaar brengen van het opgaveteam Open Stad. Binnen dit opgaveteam komen verschillende collega’s van andere afdelingen bij elkaar en wordt het huidig en toekomstig beleid op het gebied van Open Stad (toegankelijkheid) besproken.

Begin 2021 is de agenda Open Stad vastgesteld door de gemeenteraad. In deze agenda is van de gehele organisatie het huidig en toekomstig beleid rondom toegankelijkheid verwoord.

Taak van de netwerkregisseur is om zorg te dragen dat het beleid rondom toegankelijkheid wordt geïmplementeerd en geborgd in de organisatie. Daarnaast lever je een actieve bijdrage in het ontwikkelen van nieuw beleid op basis van landelijke ontwikkelingen en in samenwerking met collega’s en de Toegankelijkheidsraad.

De netwerkregisseur Open Stad vervult een dubbele rol: je bent naast regisseur ook secretaris van de Toegankelijkheidsraad die een belangrijke rol speelt in je netwerk. Hiermee ben je een belangrijke schakel tussen de Toegankelijkheidsraad en de ambtelijke organisatie. De netwerkregisseur heeft structureel overleg met de Toegankelijkheidsraad, met name over de adviezen/verzoeken van de Toegankelijkheidsraad naar de ambtelijke organisatie en vice versa.  Daarnaast notuleert de netwerkregisseur Open Stad bij de vergaderingen van de Toegankelijkheidsraad en regelt en onderhoudt de randvoorwaarden die de Toegankelijkheidsraad nodig heeft om te kunnen functioneren.

Last but not least; Toegankelijkheid is een hot topic binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. De netwerkregisseur Open Stad adviseert het college van burgemeester en wethouders op het gebied van toegankelijkheid.

 

Dit zijn wij
Het team Netwerkregie Wmo bestaat uit 15-20 collega’s. Het team houdt zich bezig met de zorg- en welzijnstaken die de gemeente uitvoert op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je werkt daarnaast intensief samen met verschillende collega’s van diverse afdelingen, waarbij het opgaveteam Open Stad een goede afspiegeling is van de collega’s die zich bezighouden met toegankelijkheid. 

Over de afdeling

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een beleidsteam en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.