Je kunt solliciteren tot en met 12-04-2020

Plaatsvervangend griffier

 • Diploma: Master/doctoraal
 • 36 uur per week
 • Schaal: 13
 • Salaris (max) €6240,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Werk jij graag als plaatsvervangend griffier en daarmee spin in het web in het hart van de democratie van Zoetermeer?
Kerntaken van de plaatsvervangend griffier
 
Plaatsvervangend griffier
 • Is als plaatsvervangend griffier een proactief sparringpartner van de raadsgriffier daar waar het gaat om strategische ontwikkeling en innovatie van (de positie van) de gemeenteraad en griffie, gebruikte procedures en (besluitvormings)processen.
 • Stuurt als functioneel leidinggevende de raadsadviseurs/commissiegriffiers en bestuurlijk medewerkers op een bij voorkeur coachende wijze aan en vervangt de commissiegriffiers bij afwezigheid.
 • Vervangt de raadsgriffier bij afwezigheid, maar vervult deze rol minimaal twee keer per jaar actief tijdens een raadsvergadering.
 • Is gezien de functie netwerkgericht en daarom (actief) lid van de Vereniging van Griffiers (VvG).

Secretaris presidium

 • Adviseert en ondersteunt (proactief) de voorzitter en leden van het Presidium door bijvoorbeeld te zorgen voor de correcte voorbereiding en afhandeling van vergaderingen. Kent daarbij de (context van) de geagendeerde dossiers, maakt behandeladviezen o.b.v. kwaliteit en besluitrijpheid van stukken, bewaakt voortgang en denkt mee over vernieuwende ideeën. 
 • Is als secretaris van het Presidium het aanspreekpunt van en voor de organisatie, waaronder de bestuursadviseurs, richting het presidium en de gemeenteraad. Coördineert vanuit die rol de voorbereiding en afhandeling van alle raadsvergaderingen en heeft daartoe telkens een helder beeld tot welk resultaat bespreking van een onderwerp moet leiden.
Overig
 • Adviseert en bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces o.a. door proactief in te zetten op de juiste kwaliteit van bestuurlijke stukken, het aanbieden van workshops voor de ambtelijke organisatie en het op een passende wijze (doen) aanbieden van annotaties aan raads- en commissieleden.
 • Adviseert raads- en commissieleden over onder meer het gebruik van instrumenten of rechten.
 • Adviseert ambtelijke organisatie en inwoners door het versterken van de verbinding tussen binnen en buiten, tussen griffie en raad en tussen griffie en ambtelijke organisatie.
 • Leidt projecten op het gebied van veranderingen in werkwijze of begeleidt werkgroepen en schrijft waar nodig raadsvoorstellen.

Over de afdeling

Zoetermeer en de griffie

De gemeente Zoetermeer is een aantrekkelijke organisatie om voor te werken met een modern personeelsbeleid. Dat geldt daarmee ook voor de griffie die voor de gemeenteraad werkt. De raad van Zoetermeer bestaat uit 39 raadsleden en vertegenwoordigt de Zoetermeerse inwoners, stelt het beleid in hoofdlijnen vast, beslist hoe het geld besteed wordt en controleert het college van burgemeester en wethouders.


De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de raadscommissies en de verschillende werkgroepen in al hun ambities en werkzaamheden. Bij de griffie werken negen personen onder leiding van de raadsgriffier. De griffiemedewerkers zijn bij alle vergaderingen aanwezig, bereiden deze voor en maken tijdens vergaderingen de besluitenlijsten. Ook adviseert en ondersteunt de griffie de gemeenteraad als het gaat om het betrekken van inwoners van Zoetermeer bij de lokale politiek. De griffie functioneert als schakel (intermediair) tussen de raad enerzijds en het college, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie van de gemeente anderzijds

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad