Je kunt solliciteren tot en met 07-12-2022

Rayonmanager Afvalinzameling

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 9
  • Salaris (max) €4208,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Samen met 2 collega-rayonmanagers, een planner en collega’s van de binnen- en buitendienst werk je aan de efficiënte en milieuvriendelijke inzameling en verwerking van afval. Als de wagens op het goede moment rijden, de containers op tijd worden geleegd en de inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening, weet jij dat je daar een belangrijke bijdrage aan hebt geleverd. Daar mag je trots op zijn. Het Zelfbrengdepot, boven- én ondergrondse containers, afvalscheiding, recycling en moderne, efficiënte voertuigen. De 50 medewerkers van de afdeling Afvalinzameling zorgen voor de milieuvriendelijke inzameling en verwerking van al het Zoetermeerse afval. Jouw rol als rayonmanager is daarbij heel belangrijk.

Jij zorgt voor de inzet van de medewerkers van je rayon. Van het houden van werkoverleg, naleving van de arbo-richtlijnen en begeleiding tot het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Je bent verantwoordelijk voor de voertuigen en het budget. Je houdt de voortgang van het werk goed in de gaten en je handelt meldingen of klachten van inwoners af. Je draait bij toerbeurt diensten als storingsdienstopzichter en in de wintermaanden organiseer je samen met collega’s de gladheidsbestrijding. Je levert een bijdrage aan de kwaliteit van ons werk door het maken van rapportages, voor- en nacalculaties, offertes en door kleinschalige projecten te leiden. Een veelzijdige en verantwoordelijke functie dus met ruimte voor jouw vakmanschap en leidinggevende vaardigheden!

 

Over de afdeling

De afdeling Afvalinzameling is verantwoordelijk voor de uitvoer van de taken die voortvloeien uit de afvalstoffenverordening. In die rol is zij naast inzamelaar ook regisseur van de afvoer van de huishoudelijke afvalstromen die in de gemeente Zoetermeer vrijkomen.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.