Je kunt solliciteren tot en met 03-10-2022

Secretaris Bezwaarschriftencommissie

 • 32 - 36 uur per week
 • Schaal: schaal 10
 • Salaris (max) €4671,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Burgers die het niet eens zijn met besluiten van de gemeente kunnen in bezwaar gaan. Om deze bezwaren af te handelen laat de gemeente Zoetermeer zich adviseren door een onafhankelijke commissie.

Als secretaris van de commissie ben je de drijvende kracht achter de commissie, je bereidt de commissiezitting inhoudelijk voor en treedt in de zitting op als secretaris. Na de zitting stel je tijdig het advies op. Je onderhoudt contacten tussen de commissie, vakafdelingen en partijen. Ook bewaak je de voortgang van de bezwaarprocedures. De commissievergaderingen vinden in de regel fysiek op woensdagavond, een á twee keer per maand plaats. Het betreft een brede juridische functie waarbij elke casus anders is.

Dit behoort onder andere tot jouw takenpakket:

 • Je werkt met het zaaksysteem Roxit (RXE) en coördineert inkomende bezwaarschriften
 • Je draagt daarbij zorg voor een ordelijke verdeling van nieuwe bezwaarzaken over de vakafdelingen
 • Je houdt samen met de andere secretaris een planning bij van alle ingekomen en te behandelen zaken
 • Je doet vooronderzoek met betrekking tot de te behandelen zaken
 • Je toetst bezwaren aan wet- en regelgeving en beleid (formeel en materieel), ontvankelijkheid, inhoudelijke afweging van belangen van bezwaarmaker, gemeente en eventuele derde-belanghebbende
 • Je bereidt het proces van de hoorzitting en de advisering inhoudelijk voor
 • Na de hoorzitting weet je het in de raadkamer ingenomen standpunt juist te verwoorden in het (concept)advies
 • Na de hoorzitting stel je namens de commissie het advies op
 • Zonnodig stel je ook een verslag op van de hoorzitting
 • Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en mede-opstellen van het jaarverslag

 

Dit zijn wij

Je standplaats is bij de afdeling Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning (JaBo). De functie die open staat is voor de algemene adviescommissie. Hier worden bezwaarzaken behandeld op onder andere het gebied van: ruimtelijke ordening, algemeen bestuursrecht, vergunning & handhaving, subsidies, de Woo, horeca & evenementen, BRP, Woo, de AVG en verkeersbesluiten. Je doet dit trouwens niet alleen maar samen met een collega-secretaris. Met elkaar maak je onderdeel uit van het team juristen binnen de afdeling (7 medewerkers).

Over de afdeling

Voor advies en ondersteuning is de afdeling JABO in het leven geroepen. Wij ondersteunen de ambtelijke organisatie en het college. Bijvoorbeeld door het geven van juridisch en bestuursadvies. Als je op onze afdeling werkt, lever je een toegevoegde waarde in een complexe en dynamische omgeving: in het hart van de organisatie.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.