Je kunt solliciteren tot en met 31-01-2020

Senior adviseur kwaliteit financiële administratie

  • Diploma: Master/doctoraal
  • 32-36 uur per week
  • Schaal: 12
  • Salaris (max) €5756,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Spreken de termen jaarrekening, kwaliteit, moderne administratie en inhaken op nieuwe trends en ontwikkelingen jou aan? Ben jij helemaal thuis in moderne financiële toepassingen, vraag je je altijd af hoe het nóg beter kan en doe je het vervolgens ook? Dan kun je dat nu in Zoetermeer laten zien!

Dat een feilloze financiële administratie het fundament vormt van een goed functionerende gemeente hoeven we jou natuurlijk niet te vertellen. Ook de circa 30 medewerkers van het team Administratie van de afdeling Financiën & Control snappen dat volledig. Wij werken daarom met veel inzet aan een betrouwbaar financieel beheerproces. We zijn in veel opzichten al een voorloper in gemeenteland, maar schuwen verdere innovatie niet, bijvoorbeeld door het gebruik van moderne technologie. Als senior-adviseur kwaliteit denk jij met ons mee over optimalisering van de werkprocessen. Van soepel betalingsverkeer en het voldoen aan wet- en regelgeving tot het opzetten van efficiënte kwaliteitscontroles en –rapportages, jij vernieuwt zonder de juistheid, tijdigheid en efficiency uit het oog te verliezen. Enthousiast treed je daarbij op als één van de boegbeelden van het team Administratie.

Jouw verantwoordelijkheden

In deze functie ben je verantwoordelijk voor periodieke kwaliteitscontroles in het kader van de jaarrekening en IV3. Je stuurt organisatie breed het proces jaarstukken (inclusief jaarrekening) in de voorbereiding op de jaarstukken aan. Je bent verantwoordelijk voor planning en startnotitie van het proces jaarstukken (i.s.m. team expertise). Verder stuur, coördineer en bewaak je de kwaliteit van de aangeleverde onderdelen en stem je de jaarstukken af met de team Advies en Expertise in samenspraak met de accountant. Je bent aanspreekpunt over alle jaarrekening en jaarstukken gerelateerde zaken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de dossiervorming conform de in- en externe kwaliteitseisen en de afstemming van de jaarrekening en jaarstukken met college en directie. Je verbetert de processen naar aanleiding van de controle door de accountant.

Je adviseert gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling in en toepassing van externe en interne financiële verslagleggingsvoorschriften en adviseert of neemt deel aan interne en externe (BBV/VNG) werkgroepen met betrekking tot evaluatie en ontwikkeling van regelgeving.

Je stelt analyses op van kwaliteitsafwijkingen, formuleert voorstellen tot verbetering en invoering en je bent in de rol van projectleider of opdrachtgever betrokken bij de implementatie van verbeterprojecten. Daarnaast ben je het vakinhoudelijke klankbord binnen het vakgebied (tactisch en strategisch) voor medewerkers binnen en buiten het team. In dat verband lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kennis/toepassing van de BBV en daaraan gerelateerde regelgeving  en adviseer je over  de verbetering van werkprocessen.

Je  adviseert  over de inrichting van administraties, het rekeningschema en over de strategische koers van de Administratie voor de lange en midden-lange termijn.

In verband met de (vervangings-)aanschaf van een nieuw financieel pakket ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van eisen.

Dit ben jij

Jij kent het verhaal achter de cijfers en in jouw senior adviesrol kijk je continu proactief met de organisatie mee bij het realiseren van haar doelen, en de daarbij horende complexe vraagstukken. Je bent een ervaren allround Senior-Adviseur die stevig in zijn/haar schoenen staat, een tikkeltje eigenwijs maar altijd de gemeenschappelijke belangen voor ogen houdt. Je hebt een breed blikveld en je bent in staat om op een zeer dienstverlenende manier te opereren. Je legt op een gemakkelijke en prettige wijze contacten en bent sterk gericht op samenwerken en kan door middel van een constructief overleg de zaken de juiste kant op te sturen. Je bent scherpzinnig, positief kritisch zonder dat je de verbinding met anderen verliest.

Je bent iemand die op het gebied van (gemeente) financiën initiatieven (mede) ontwikkelt en deze weet om te zetten in succesvolle oplossingen. Je hebt een pragmatische instelling, bent in staat de hoofdlijn in te zien en te behouden, bent analytisch en je kunt omgaan met weerstand en belangentegenstellingen. Daarnaast heb je een flexibele, creatieve en proactieve werkinstelling en vind je het prettig om te opereren in een informele lerende organisatie. Door jouw talent om verbinding te maken met en tussen mensen en met en tussen afdelingen, ben jij de persoon die richting geeft aan en die afdeling overstijgend draagvlak weet te creëren voor de visie op financiën en control. Je hebt ervaring in het op strategisch en tactisch niveau adviseren. Belangrijker is echter dat jij begrijpt wat de gevolgen zijn van de beleidskeuzes die worden gemaakt. Daarnaast beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Over de afdeling

De afdeling Financiën & Control ondersteunt het lijnmanagement, de directie en het college bij het formuleren en vervolgens uitvoeren van het begrotingsbeleid. De afdeling verzorgt de concernbrede taken op het gebied van financiële administratie, administratieve organisatie, interne controle en treasury. Tenslotte ondersteunt de afdeling ten behoeve van management en college de bedrijfseconomische en bedrijfskundige advisering.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad