Je kunt solliciteren tot en met 31-05-2020

Senior APV vergunningverlener

 • Diploma: Bachelor - HBO
 • 36 uur per week
 • Schaal: 10
 • Salaris (max) €4406,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Ben jij degene die vergunningenbeleid een warm hart toedraagt? Niet bang bent om met derden rond de tafel te gaan zitten om o.a. een complexe aanvraag succesvol af te sluiten. Dan is dit dé functie voor jou!

Zoetermeer heeft de ambitie binnen vijftien jaar 10.000 tot 16.000 extra woningen te bouwen, op verschillende plekken in de stad, ook in de bestaande bebouwing. Daarnaast wil de gemeente Zoetermeer bruis en evenementen in de stad stimuleren. En staan we aan de vooravond van de invoering van de Omgevingswet. Een enorme opgave, waar de 35 medewerkers van het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving de komende jaren hun handen meer dan vol aan gaan hebben. Als APV vergunningverlener ben je als casemanager verantwoordelijk voor de beoordeling van de complexe en zeer complexe vergunningaanvragen. Het gaat hoofdzakelijk om de Algemene Plaatselijke Verordening (zoals evenementenvergunningen) en Bijzondere Wetten (zoals de Drank- en Horecawet, Zondagswet en de Wet op de Kansspelen). Het voeren van een intakegesprek met de aanvrager en het adviseren van de aanvrager in het proces van vergunningverlening behoort tot jouw takenpakket, alsmede het voeren van overleggen voeren met en inwinnen van adviezen bij de VRH, ODH, politie of andere adviseurs.

Takenpakket

 • Fungeren als case manager voor aanvragers van vergunningen
 • Beoordelen van complexe en zeer complexe aanvragen, waarbij het hoofdzakelijk gaat om Apv (evenementen) en Bijzondere Wetten (zoals DHW, Zondagswet, Wet op de Kansspelen)
 • Beoordelen of aanvragen volledig zijn en onder welke voorwaarden de vergunningen of ontheffingen verleend kunnen worden
 • Overleggen voeren en grote overleggen voorzitten met organisatoren en adviseurs, zoals, VRH, politie en andere adviseurs
 • Uitvoeren Bibob toets
 • Opstellen van een vergunning of ontheffing
 • Gemotiveerd afwijzen van een verzoek en het verzorgen van de volledige administratieve afwikkeling
 • Het behandelen van informatieverzoeken en vragen van burgers over het verlenen van vergunningen
 • Bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van werkwijzen en producten van het team op het gebied van vergunningverlening APV en bijzondere wetten
 • Opstellen dan wel input leveren voor beleid binnen genoemde taakvelden

Over de afdeling

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving bestaat uit 2 teams: het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid.

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (team VTH) is primair een uitvoeringsgericht team. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van vergunningverlening, het houden van (bouw)toezicht en de juridische handhaving van het overtreden van wet- en regelgeving binnen de fysieke leefomgeving.

Het team Openbare Orde en Veiligheid (team OOV) is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en bestuursondersteuning ten aanzien van veiligheid en openbare orde in de stad. Binnen OOV is ook het team Handhaving gepositioneerd dat zich bezig houdt met het toezicht op de openbare ruimte etc.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad