Je kunt solliciteren tot en met 27-02-2022

Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein/ Re-integratie

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 12
  • Salaris (max) €5872,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Begin 2021 is de overheidsBV De Binnenbaan opgericht, met de gemeente Zoetermeer als grootste aandeelhouder. Als senior beleidsadviseur ben je strategisch accounthouder en fungeer je namens Zoetermeer als belangrijkste adviseur van de (gedelegeerd) ambtelijk opdrachtgever voor deze BV.

Je bent een stevige gesprekspartner voor het management en bestuur en stuurt vanuit deze positie op de te behalen doelen. Uiteraard zorg je ervoor dat de betrokken wethouders goed geïnformeerd en in positie gebracht worden, onder meer door je heldere advisering, een adequate voorbereiding voor de kwartaalgesprekken en de AVA’s. Bij deze voorbereiding werk je samen met collega’s van de twee andere eigenaar-gemeenten in de regio. Intern organiseer je dat de afspraken rondom de governance  (controle en sturing) geoptimaliseerd worden en je bewaakt zorgvuldig dat de verschillende rollen (checks and balances) in balans zijn. Samen met twee andere collega’s ben je programmaredacteur van de P&C cyclus in het Sociaal Domein en verantwoordelijk voor het aanvragen/bewaken opdrachtgeverschap van (ESF) subsidies. Je trekt het beleidsoverleg met De Binnenbaan en draagt zorg voor de bedrijfseconomische sturing op De Binnenbaan en de kaders voor nieuw beleid. Je werkt dagelijks vanuit/aan een constructieve cultuur van samenwerking met alle partijen en hebt daarbij oog voor zowel beheer, controle en kwaliteit van de dienstverlening van De Binnenbaan.

 

Dit zijn wij

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt en implementeert beleid en adviseert het bestuur. In de context van de nieuwe visie Z2040 leggen we relaties met andere beleidsterreinen en spelen we een belangrijke rol in het netwerk van burgers en organisaties in Zoetermeer.

Je werkt binnen het team Beleid dat op dit moment onderdeel uit maakt van de afdeling Sociaal Domein. Gezien de actuele organisatieontwikkeling binnen de gemeente kunnen positie en structuur in de nabije toekomst wijzigen.

 

Over de afdeling

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een beleidsteam en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.