Je kunt solliciteren tot en met 12-12-2022

Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 12
  • Salaris (max) €6103,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Als ervaren beleidsmedewerker in het sociaal domein weet je jouw fascinatie voor de opgaven rond bestaanszekerheid en kansengelijkheid te vertalen naar beleidsresultaten. Weet je de uitdagingen op het terrein van met name arbeidsmarktbeleid en re-integratie om te zetten in maatwerk en excellente dienstverlening voor onze inwoners.

Je krijgt de kans om een eigen stempel te drukken op de financiële, organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen van deze energieke 100.000+ gemeente. Zoals op uitvoering van beleid, de verbetering van de sturing op impact in het sociaal domein als de uitdagende opgaven tussen fysiek, veilig en sociaal domein vanuit de visie Zoetermeer 2040. 

Als een ware ‘grenswerker’ verbind je de verschillende organisatieonderdelen met elkaar, van de politiek tot de uitvoeringsorganisatie en kom je met oplossingen en beleidsvoorstellen die niet alleen doeltreffend maar ook rendabel zijn. Je ontwikkelt beleid dat verschil maakt in de praktijk. Je hebt actuele kennis van het complexe werkterrein re-integratie en arbeidsmarktbeleid en weet de praktische wijsheid van professionals goed te benutten.

In de beleidsontwikkeling zijn ons werkbedrijf De Binnenbaan, het UWV en onze buurgemeenten in de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal belangrijke samenwerkingspartijen. Je werkt samen met vele partners dwars door ‘de kokers heen’ en weet slim om te gaan met dillema’s in transformatie-vraagstukken. Je weet hoe je verandervraagstukken aanwakkert en beweegt je makkelijk in krachtenvelden.

 

De werkzaamheden richten zich op:

  • expertise rol binnen de opgave van bestaanszekerheid en kansengelijkheid herstellen
  • vertalen van wetswijzigingen (participatiewet, infrastructuur arbeidsmarkt etc.), herijken regels of verordening (bijzondere bijstand, handhaving, omgekeerde toets etc.)
  • ontwikkelen van integraal beleid met uitvoerend professionals en aangrenzende beleidsterreinen zoals (energie)armoede, ontwikkeling Regionaal werkcentrum, wijkgericht werken Meerzicht etc.
  • invulling geven aan rendement- en effectiviteit van re-integratie en nieuwe sturingsinformatie, leren werken met maatschappelijke kosten, baten analyses
  • opzetten van leerpraktijken met impact binnen de Transformatie van het sociaal domein
  • vraagbaak voor lastige vragen, coördineren van wethouders overleggen en regievoeren op complexe opgaven in het sociaal domein
  • bestuurlijk adviseren (VNG, G40), opstellen college- en raadsvoorstellen, P&C-producten

 

Dit zijn wij

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt en implementeert beleid en adviseert het bestuur. In de context van de nieuwe visie Z2040 leggen we relaties met andere beleidsterreinen en domeinen en spelen we een belangrijke rol in het netwerk van burgers en organisaties in Zoetermeer. Je werkt binnen het team Beleid & Implementatie.

Over de afdeling

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een beleidsteam en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.