Je kunt solliciteren tot en met 28-02-2021

Senior Landschapsarchitect

  • Diploma: Master/doctoraal
  • 36 uur per week
  • Schaal: 12
  • Salaris (max) €5872,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Ben jij op zoek naar een levendige werkomgeving met mooie projecten en ruimte om jezelf te ontplooien? Zorg jij als ervaren Landschapsarchitect dat projecten succesvol en toekomstgericht zijn? Heeft stedelijke transformatie jouw interesse en wil je ons helpen een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving te ontwerpen? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet.

Dit is de rol
Als landschapsarchitect ligt je focus op projecten die invulling geven aan de stedelijke transformatie. Je hebt binnen de gemeente Zoetermeer een tweeledige functie, nl. beleidsmatig en strategisch adviserend. Je ontwikkelt beleid op het terrein van groen, klimaat en landschap en weet dit te integreren in het Omgevingsbeleid (Omgevingsvisie). Je adviseert het management, bestuur en diverse stakeholders op het terrein van stedelijk groen/openbare ruimte. Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor en vertaalt adviezen in leesbare voorstellen en notities. Je ontwikkelt ideeën, (landschaps)plannen en concepten en weet deze uit te werken en te visualiseren.

Als gevolg van haar ambities en een toename in (particuliere) initiatieven ziet de gemeente Zoetermeer haar projectenportefeuille groeien. Ook is er een toename van plannen van derden waarvoor de planbegeleiding, coördinatie en advisering moet worden gedaan. Bij al deze plannen is de wijze waarop ze kunnen bijdragen aan leefomgevingskwaliteit, klimaatbestendigheid en biodiversiteit een belangrijke opgave. Denk daarbij aan de overall visie (Omgevingsvisie) voor de ontwikkeling van de stad, regionale groenopgaven en diverse gebiedsvisies en grote projecten zoals de Upgrade Stadshart, visie Dobbegebied en de Entree. Maar ook aan opgaven in bestaande wijken en concrete ontwerpopgaven in openbaar gebied, vaak in samenspraak met inwoners en ondernemers. Daarbij draag je zorg voor de inhoudelijke begeleiding en aansturing van externe bureaus die aan deze opgaven werken. Je werkt hierbij vaak samen met collega’s die adviseren over omgevingskwaliteit zoals onze erfgoedadviseur, stedenbouwkundigen, stadsecoloog en in integrale projectteams.

Dit ben jij
Je hebt een duidelijke realistische visie op ruimtelijke vraagstukken, zowel in ontwerpende als in strategische zin. Je bent een creatieve ervaren landschapsarchitect die op verschillende abstractieniveaus en schaalniveaus kan werken. Je weet zonder moeite jouw weg te vinden binnen een organisatie met verschillende belangen. Je bent van nature sociaal en nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied. Je weet belangen te analyseren en af te wegen in heldere adviezen, kortom een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen waarin jij niet schuwt om gebruik te maken van jouw overtuigingskracht om de verschillende stakeholders weer op een lijn te krijgen. Ondanks dat je wellicht al een tijd geen tekeningen hebt gemaakt ben je goed in staat om conceptueel en schetsmatig landschappelijke uitgangspunten en ideeën te visualiseren.
Vanwege de flinke opgave waar Gemeente Zoetermeer voor staat zijn creativiteit, innovatie en procesvaardigheden belangrijker dan ooit. 

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad