Je kunt solliciteren tot en met 31-12-2021

Senior Landschapsarchitect

  • 32-36 uur per week
  • Schaal: schaal 12
  • Salaris (max) €5872,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Ben jij op zoek naar een levendige werkomgeving met mooie projecten en ruimte om jezelf te ontplooien? Zorg jij als ervaren Landschapsarchitect dat projecten succesvol en toekomstgericht zijn? Heeft stedelijke transformatie jouw interesse en wil je ons helpen een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving te ontwerpen? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet.

Dit is de rol
Als landschapsarchitect ligt je focus op projecten die invulling geven aan de stedelijke transformatie. Je hebt binnen de gemeente Zoetermeer een tweeledige functie, nl. beleidsmatig en strategisch adviserend. Je ontwikkelt beleid op het terrein van groen, klimaat en landschap en weet dit te integreren in het Omgevingsbeleid (Omgevingsvisie). Je adviseert het management, bestuur en diverse stakeholders op het terrein van stedelijk groen/openbare ruimte. Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor en vertaalt adviezen in leesbare voorstellen en notities. Je ontwikkelt ideeën, (landschaps)plannen en concepten en weet deze uit te werken en te visualiseren.
Als gevolg van haar ambities en een toename in (particuliere) initiatieven ziet de gemeente Zoetermeer haar projectenportefeuille groeien. Ook is er een toename van plannen van derden waarvoor de planbegeleiding, coördinatie en advisering moet worden gedaan. Bij al deze plannen is de wijze waarop ze kunnen bijdragen aan leefomgevingskwaliteit, klimaatbestendigheid en biodiversiteit een belangrijke opgave. Denk daarbij aan de overall visie (Omgevingsvisie) voor de ontwikkeling van de stad, regionale groenopgaven en diverse gebiedsvisies en grote projecten zoals de Upgrade Stadshart, visie Dobbegebied en de Entree. Maar ook aan opgaven in bestaande wijken en concrete ontwerpopgaven in openbaar gebied, vaak in samenspraak met inwoners en ondernemers. Daarbij draag je zorg voor de inhoudelijke begeleiding en aansturing van externe bureaus die aan deze opgaven werken. Je werkt hierbij vaak samen met collega’s die adviseren over omgevingskwaliteit zoals onze erfgoedadviseur, stedenbouwkundigen, stadsecoloog en in integrale projectteams.

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.