Je kunt solliciteren tot en met 05-10-2022

Senior Project Controller

  • 32-36 uur per week
  • Schaal: schaal 12
  • Salaris (max) €6103,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Zoetermeer is in 60 jaar tijd gegroeid van een hecht dorp met een paar duizend inwoners naar een stad van 125.000 inwoners. Zoetermeer is nu dé groene, suburban new town in de zuidvleugel van de Randstad en tegelijkertijd nog lang niet uitontwikkeld. We staan voor een organische groei naar een stad die een nieuwe balans vindt in kwaliteit, woonaantrekkelijkheid en sociaaleconomische kracht.

Pionieren, samenwerken en flexibel oplossingsgericht werken, in een omgeving waar politiek en actualiteit centraal staan. Dat zijn de uitgangspunten waar het om draait als je werkt bij de afdeling Financiën & Control (F&C), team Advies. Gelukkig ben jij prima in staat gevraagd en ongevraagd advies te geven waardoor je als onafhankelijk adviseur een actieve, sturende rol kunt pakken in het realiseren van de projectdoelstellingen en beheersing van (financiële) aspecten. Je pakt je rol en verantwoordelijkheden vakbekwaam en vol overtuiging op en opereert daarbij initiatiefrijk en verbindend richting de lijnorganisatie. Samen met drie collega project controllers adviseer je de ambtelijk opdrachtgevers en projectmanagers en fungeer je als een stevige, inhoudelijke sparringpartner. Als senior heb je hierbij ook een rol in de collegiale ondersteuning bij complexe vraagstukken binnen het team.

Als project controller ben je gewend verder te kijken dan alleen het beheersaspect geld en adviseer je over het gehele spectrum van projectbeheersing, dus inclusief zaken als tijd, scope en risico’s. Hierbij stel je je op als onafhankelijke adviseur die rekening houdt met de politieke en financiële impact van wat er in de gemeente en in ‘jouw’ projecten omgaat. Grote en complexe projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling en grondexploitaties in de binnenstad worden hierbij je primaire aandachtsgebied. Je verzorgt gedegen analyses omtrent de huidige stand van je project(en) en indien nodig kom je met verbetervoorstellen om projecten efficiënter uit te voeren. Dit betekent ook dat je een analyserende, toetsende schakel bent in het opstellen van de voortgangsrapportage voor de gemeenteraad (2x per jaar).

 

Dit zijn wij

De afdeling Financiën & Control kent 3 teams: Administratie, Expertise en Advies (in totaal ongeveer 90 medewerkers). De vacature valt onder het team Advies dat uit ongeveer 25 medewerkers bestaat. Naast project controllers zijn er binnen dit team ook business controllers en BI-ontwikkelaars werkzaam. Het team richt zich op een doorontwikkeling richting strategisch adviseur en de financiële functie 2.0. De sfeer binnen F&C is goed. Alle medewerkers staan voor elkaar klaar en voelen zich gecommitteerd aan een gezamenlijke opgave . In oktober 2020 is de Zoetermeerse Werkwijze Projectmatig Werken vastgesteld. Onderdeel van de nieuwe werkwijze is de scheiding van projectbeheersing (afdeling Projectenbureau) en project control (afdeling Financiën & Control). Op dit moment werkt de gemeente aan het verder professionaliseren hiervan.

Over de afdeling

Met een begroting van ongeveer 400 miljoen euro is de gemeente Zoetermeer geen ‘big spender', maar ook niet bepaald een kleintje. Overigens vinden wij de hoogte van de meerjarenbegroting minder interessant dan de vraag of het geld doeltreffend en doelmatig besteed wordt. Daar zorgen de 70 medewerkers van de afdeling Financiën & Control (F&C) voor. Zij werken in drie teams aan een gezonde financiële huishouding. Dit zijn de teams Administratie, Expertise en Advies. Naast de financiën ontwikkelt de afdeling F&C zich ook steeds meer richting het gebruik van data en is zij mede verantwoordelijk voor de implementatie van datagedreven werken. Zo is de coördinatie van het gemeente brede BI-team bij F&C gepositioneerd en adviseren de business adviseurs mede op basis van data.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.