Je kunt solliciteren tot en met 22-05-2022

Senior vastgoedadviseur grondzaken

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 12
  • Salaris (max) €6103,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

Als senior vastgoedadviseur grondzaken lever je een belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze ambities op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Je krijgt een rol in verschillende boeiende projecten in de stad. Hierin adviseer je het projectmanagement als het gaat om uitgifte- of verwervingsstrategieën. Je hebt een belangrijke rol bij gronduitgiftes en tenders waarbij de focus ligt op het onderhandelen, het opstellen van overeenkomsten (samen met de juristen) en de (notariële) afwikkeling. Het is van belang dat je goed thuis bent in – binnenstedelijke – gebiedsontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken. We zoeken daarom een breed georiënteerde senior vastgoedadviseur grondzaken.

Ook kan het voorkomen dat je werkt aan de verkoop van gebouwen die eigendom zijn van Zoetermeer, waaronder gemeentelijke monumenten die een nieuwe bestemming krijgen.
Je werkt volgens het uitgiftebeleid en het grondprijzenbeleid van de gemeente en levert hier een bijdrage aan. Je bent in staat om passende grondwaardeberekeningen te maken, taxaties en/of grondaanbiedingen snel te doorgronden en financiële inhoud om te zetten naar onderhandelingsstrategieën. Het is belangrijk dat je niet alleen inhoudelijk de juiste kennis hebt, maar ook goed je weg weet te vinden in de politiek-bestuurlijke werkelijkheid binnen de gemeente. Je krijgt de ruimte om een coördinerende rol te vervullen ten opzichte van collega’s die minder ervaren zijn en bouwt zodoende mee aan het blijvend doorontwikkelen van het team.

 

In het kort

  • Je bent trekker van grondzaken binnen onze gebiedsontwikkelingsprojecten
  • Je adviseert de projectmanagers over uitgifte- of verwervingsstrategieën
  • Je hebt een belangrijke rol bij aan- en verkopen, gronduitgiftes en tenders
  • Je realiseert heldere contractuele, financiële en privaatrechtelijke afspraken rondom een breed scala aan projecten in de gebiedsontwikkeling
  • Je bent een echte “dealmaker”

 

Dit zijn wij

Het team Grondzaken houdt zich bezig met alle financiële en juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Het team van ca. 25 medewerkers bestaat uit uitgifteadviseurs, juristen grondzaken en planeconomen die met elkaar de basis leggen voor de projecten binnen de gemeente. Daarnaast zitten in het team medewerkers die zich bezighouden met snippergroen en het beheer van gronden en panden. 

Het team verricht veel werkzaamheden voor de ruimtelijke projecten binnen de gemeente. Projecten waarbij de gemeente een actief grondbeleid voert, maar ook – steeds meer – projecten waarin de gemeente een faciliterende rol heeft. Het team verzorgt (de advisering over) het verwerven en uitgeven van grond, het maken van ramingen en taxaties, het opstellen van overeenkomsten en het voeren van de onderhandelingen die daarvoor nodig zijn.

Daarnaast zorgt het team er voor dat de inhoudelijke kaders van het grondbeleid op orde zijn. Denk hierbij aan beleidsdocumenten als de Nota’s grondbeleid, kostenverhaal, grondprijzen etc.

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.