Je kunt solliciteren tot en met 31-01-2020

Stadsecoloog

  • Diploma: Bachelor - HBO
  • 32-36 uur per week
  • Schaal: 11
  • Salaris (max) €5017,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Heb jij passie voor de natuur in een stedelijke omgeving? Werk jij graag in integrale projectteams én ben jij in staat om proactief te adviseren in het kader van natuurbeleid? Dan ben jij de aangewezen persoon. We zien graag je sollicitatie tegemoet en kom werken in de bijen-vriendelijkste gemeente van Nederland!

Vanwege uitbreiding bij de afd. Stedelijke Ontwikkeling bij Gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een:

Stadsecoloog, 32 tot 36 uur

Dit is de rol
Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit zijn dé uitdagingen voor een duurzame en groene ontwikkeling van Zoetermeer. Zoetermeer wil ook in de toekomst een prettige en gezonde stad blijven. Een stad waar inwoners volop kunnen genieten van hun leefomgeving: een natuurrijk en groen Zoetermeer en CO2 neutrale Stad in 2040. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat duurzaamheid, groen en biodiversiteit hoog op de agenda.

Als gevolg van onze ambities en een toename in initiatieven van particulieren en derden zien wij onze projectenportefeuille groeien waarvoor de planbegeleiding en advisering moet worden gedaan en goed gekeken moet worden wat de bijdrage is aan de leefomgevingskwaliteit en biodiversiteit. Wij zijn op zoek naar een Stadsecoloog die samen met onze huidige stadsecoloog de advisering verzorgd voor deze opgaven en het beleidskader ontwikkeld via het Omgevingsbeleid (o.a. Omgevingsvisie).

Je komt op de afdeling Stedelijke Ontwikkeling te werken, waar je jouw collega’s, het management en bestuur adviseert over biodiversiteit die worden beschreven in de verschillende plannen. Dit doe je bij beleidsontwikkeling zoals de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, bij gebiedsontwikkelingen en projecten, maar ook aan de afdeling Stadsbeheer op het terrein van (groen)beheer. Je houdt zicht op het uit te voeren beleid in de vorm van concrete activiteiten, plannen, maatregelen en regelgeving. Daarnaast vervul je ook de rol als opdrachtgever aan externe bureaus en beoordeelt de resultaten. Je vertaalt de adviezen in leesbare voorstellen en notities en bereidt bestuurlijke besluitvorming voor en onderhoudt de goede contacten met de provincie en omgevingsdiensten. Samen met je collega draag je zorg voor het compleet en actueel houden van de verspreidingsgegevens van beschermde en bedreigde soorten en het realiseren van verschillende soortenmanagement plannen en landschappen op het grondgebied van de gemeente en omgeving.

Je werkt vanuit het team Ruimtelijk Beleid nauw samen met de beleidsmedewerker Groen en Biodiversiteit en de programmamanager Duurzaam & Groen, en de afdelingen Stadsbeheer en Vrije Tijd. In de regio ben jij onze ambassadeur als het gaat om biodiversiteit en onderhoud je contacten met vrijwilligers en lokaal actieve natuurverenigingen.

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad