Strategisch beleidsadviseur kenniseconomie

  • 36 uur per week
  • Schaal: schaal 12
  • Salaris (max) €6103,-
Solliciteren

Jouw uitdaging

Dit is de rol

De komende jaren wil de gemeente investeren in de kenniseconomie van Zoetermeer en aansluiting zoeken bij regionale en nationale ontwikkelingen op dit thema. Hiervoor is het beleidsprogramma Stedelijke Kenniseconomie gevormd met als doel de kenniseconomie in Zoetermeer blijvend sterk te houden. Het is van belang dat er een zo compleet mogelijk aanbod van hoogwaardig beroepsonderwijs wordt aangeboden in de stad, dat aansluit op wat studenten, werknemers en werkgevers nodig hebben. Vanuit de samenwerking met onderwijsinstellingen vindt de verbreding van het assortiment hoger onderwijs en versterking van het praktijkgericht onderzoek plaats, waarvoor de Dutch Innovation Factory, het Dutch Innovation Park (DIP) en de gemeente Zoetermeer als living lab de cruciale, onderling samenhangende, elementen vormen.

Samen met collega’s uit verschillende afdelingen, zoals de kennismakelaar beroepsonderwijs, ga jij je als strategisch beleidsadviseur kenniseconomie actief richten op de innovaties/ontwikkelingen in het bedrijfsleven en die koppelen aan onderwijspartners en regionale innovatieprogramma’s. Jij gaat op zoek naar de behoefte van het bedrijfsleven op het gebied van talent, fysieke ruimte en financiering. Je gaat actief in gesprek om de trends en ontwikkelingen te vertalen naar concrete (beleids)opgaven waaraan in triple helixverband wordt samengewerkt. Jij werkt vanuit team economie samen aan het gebiedsprogramma DIP en het beleidsprogramma kenniseconomie. Je maakt hiervoor gebruik van bestaande regionale samenwerkingsverbanden, zoals: Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Innovation Quarter. Daarnaast werk je intensief samen met de gebiedsmanager van het DIP en de kennismakelaar beroepsonderwijs om de kenniseconomie rond de campus regionaal strategisch te positioneren. Vanuit jouw expertise adviseer jij daarover proactief de directie en het bestuur van de gemeente. Je weet op alle niveaus de juiste afspraken te maken en acties uit te voeren die het verschil maken.

 

Dit zijn wij

Je wordt onderdeel van afdeling Stedelijke Ontwikkeling in Team Economie. Dit team werkt aan een zo aantrekkelijk mogelijk vestigings- en woonklimaat voor bedrijven en investeerders. Doel is de economische ontwikkeling te stimuleren en daarmee werkgelegenheid te stimuleren en te verbreden. Het aandachtsgebied is heel breed: van ondersteuning aan startende ondernemers tot strategische visies op de ontwikkeling van de stad in 2040. Maar bijvoorbeeld ook het versterken van economische clusters zoals IT, en toegepaste innovatie in Bouw & Installatie, Logistiek en Health sector. Voor de woonaantrekkelijkheid zijn consumentdiensten en commerciële vrijetijdsactiviteiten van belang. Het Dutch Innovation Park dient uitgebouwd te worden tot een ware IT-campus waar bedrijven, scholen en overheid elkaar weten te vinden om samen te werken aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Over de afdeling

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Ontdek Zoetermeer op een andere manier: Zoetermeer is de plek.